J. V. Foix, 125 anys (1893-2018)

Autor: F. Català-Roca

Aquest 2018 es commemoren 125 anys del naixement de J. V. Foix. A més, fa 100 anys del mític 1918 amb què el poeta va batejar el seu Diari, aparegut per primera vegada el 1981. Per això, setmanalment publicarem un dels 203 textos que el van acabar conformant, tot i que la idea inicial de Foix era d’arribar als 365, igual que els versicles del Llibre d’amic e Amat de Llull

3. La meva vila és sobre una plataforma circular.

2. Les cases, de roure i de caoba, …

1. Era jo sol en un vagó de tren, …