Accessibilitat

El web de la Fundació J. V. Foix s’ha creat amb l’ànim de facilitar l’accés universal, i per això s’adapta a les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C a fi d’eliminar les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d’accedir a la informació i la comunicació.

A fi d’augmentar les dimensions de tot el que es veu a la pantalla, s’ha de prémer la tecla CTRL i alhora moure la rodeta del ratolí.