Apunts sobre Ramon Llull i Foix (1933-1938)

Aquest 2020 el professor Lluís Cabré ha publicat a Studia Lulliana uns «apunts» basats en els articles de Foix sobre Llull apareguts a La Publicitat entre 1933 i 1936. L’objectiu és el de retratar la singular identificació de Foix amb l’obra de Llull.
L’autor també proposa que el dolor metafísic del principi de Sol, i de dol té present la lectura del Desconhort de Llull.

Aquí podeu llegir l’article.