Correspondència

La Fundació J.V. Foix conserva la correspondència del poeta, que té previst de catalogar i digitalitzar pròximament.

Correspondència Foix-Obiols