Correspondència

La Fundació J.V. Foix conserva la correspondència del poeta, que ja té catalogada i digitalitzada.

Correspondència Foix-Obiols