Traduccions

lyric-line és un portal web de poesia internacional contemporània que inclou àudio (llegit pels autors) i text (versions originals i traduccions), juntament amb biografies i informació relacionada amb poetes. Lyrikline és un projecte creat per Literaturwerkstatt Berlin en col·laboració amb la xarxa internacional de socis de Lyrikline. Aquest web conté 1.478 poetes en 88 llengües. De Foix hi figuren 11 poemes traduïts a 10 llengües diferents.
El novembre del 2001, diverses institucions, incloent el Goethe-Institut i la Biblioteca Central i Regional de Berlín, van establir una xarxa lyrikline.org per promoure el projecte a escala internacional. El 2021 hi van incorporar J. V. Foix.

Aquí teniu l’enllaç als poemes de J. V. Foix i les traduccions corresponents.