Fons a la Fundació J.V. Foix

La biblioteca de J.V. Foix dipositada a la Fundació ja està catalogada. Així que sigui possible, estarem en condicions de poder-la oferir a fi que pugui ser consultada en xarxa, igual que es fa amb el fons de J.V. Foix.