Condicions de venda

Condicions de venda

 1. Naturalesa del contracte
 2. Disponibilitat i preus
 3. Recollides i enviaments
 4. Cancel·lacions i devolucions
 5. Pagament
 6. Seguretat i confidencialitat

 

 1. Naturalesa del contracte

Per mitjà d’aquest contracte LA FUNDACIÓ J. V. FOIX ven al client (és a dir: qualsevol persona física o jurídica amb la qual subscrigui qualsevol contracte de compravenda dels seus productes) i aquest compra a la Fundació J. V. Foix el producte especificat a la factura. S’entén per «contracte» l’operació de compravenda que es fa per mitjà d’aquest document; i per «producte» la mercaderia objecte de compra.

 1. Disponibilitat i preus

Les dades que consten a la nostra base de dades corresponen a productes que tenim en estoc i sobre els quals facilitem tota la informació de què disposem. No ens fem responsables de qualsevol errada tipogràfica o aritmètica que pogués constar a la nostra pàgina.

Ens comprometem a mantenir els preus indicats en tots aquells productes de «disponibilitat immediata». Un producte es considerarà de «disponibilitat immediata» quan, a més de constar al web, se’n confirmi la disponibilitat per part de la Fundació J. V. Foix.

 1. Enviaments

En els enviaments, l’import de les despeses de la tramesa se sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d’una comanda de més d’un producte, mirarem d’agrupar-los en una sola tramesa, sempre que sigui possible i que això no retardi en excés l’enviament.

En enviaments a països no comunitaris la Fundació J. V. Foix no es farà càrrec en ningun cas del pagament d’impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

 1. Cancel·lacions i devolucions

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en què es fa efectiu  l’enviament. Si rebem avís de cancel·lació quan el paquet ja ha estat enviat, ho considerarem una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 15 dies després d’haver rebut el producte. Les despeses d’enviament aniran a càrrec del client. L’import de la compra no es tornarà, però es podrà fer servir per a una altra compra. Naturalment, queden excloses d’aquest supòsit totes les devolucions que resultin d’una errada nostra o d’algun defecte del producte servit. En aquest cas, la Fundació J. V. Foix es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d’igual. També es farà càrrec de les despeses de devolució i d’enviament. Si no es pogués fer el canvi, es retornarà l’import.

 1. Pagament 

Quan es tracti d’enviaments, el pagament del producte es farà d’alguna de les formes que s’indiquen a continuació, a elecció del comprador:

. amb targeta de crèdit: Visa

. amb Paypal

. amb transferència bancària

La Fundació J. V. Foix lliurarà al client la factura corresponent quan s’enviï la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l’enviament.

 1. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals tenen lloc a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades.

Les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. La Fundació es compromet a no fer-ne cap ús diferent de l’acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de la Fundació J. V. Foix. El client pot accedir-hi en qualsevol moment, des del web mateix, per modificar-les. També por demanar que siguin esborrades.