Crèdits

Coordinació
Fundació J.V.Foix

Disseny gràfic
Grades

Actualització i desenvolupament
zaatim