J. V. Foix a Història de la literatura catalana

Ja ha sortit un nou volum de la Història de la Literatura Catalana, que abraça de 1922 a 1959, dirigida per Jordi Marrugat i Jordi Castellanos. De J. V. Foix se n’ocupa el professor de literatura i autor de la tesi “Del diari 1918”, Joan R. Veny-Mesquida.
Aquest és el setè volum dels vuit previstos, que constitueixen una obra col·lectiva que representa el coneixement acadèmic actual de la matèria.