Bibliografia sobre J. V. Foix

Ainaud Escudero.
J.F. “J.V: Foix, pintor, i N’Antoni Tàpies, poeta”. A: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Altaió, Vicenç [et al].
“J. V: Foix, pintor, investigador en poesia i amic de les arts”. A: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Altaió, Vicenç; Guerrero, Manuel.
“El segle de J. V. Foix”. A: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Bach, Ferran.
Petita història de J. V. Foix. Il·lustracions de Pilarín Bayès Barcelona: Editorial Mediterrània, 1986.

Bach, Ferran.
«1893-1993: L’olivera vol un boig a dalt i un savi a baix». A: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Bach, Ferran.
D’amagat de J. V. Foix. Barcelona: Cafè Central, 1994.

Badosa, Enrique.
“Prólogo” a J.V. Foix. Antología lírica. Madrid: Rialp, 1963. p. 11-40.

Badosa, Enrique.
“Estudio” a Antología de J. V. Foix 3a ed. Barcelona: Plaza & Janés, 1988 [1969]. El Ave Fénix; 114) p. 9-50.

Badosa, Enrique.
“Acercamiento a la obra de J.V. Foix”. A: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelona: Anthropos. Ministerio de Cultura, 1984.

Badosa, Enrique.
Antología de J.V. Foix. 4a ed. Barcelona: Los Libros de la Frontera. (El Bardo; 11), 2001.

Balaguer, Josep M.
“J. V. Foix i la primera avantguarda francesa”. A: Les literatures catalana i francesa al llarg del segle xx. Actes del Primer Congrés Internacional de Literatura Comparada (València, 15-18 d’abril 1997). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba; 188).

Balaguer, Josep M.
“La literatura catalana i l’avantguarda”. A: P. Gabriel (dir.), Història de la cultura catalana. Barcelona:
Edicions 62, 1996-1998, vol. 8.

Balaguer, Josep M.
“J. V. Foix, Catalans de 1918: “El poeta és el més responsable”. A: R. Panyella i J. Marrugat (eds). L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelona: Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània i L’Avenç, 2006.

Boehne, Patricia J.
J.V. Foix. Boston: Twayne Publishers, 1980.

Boehne, Patricia J.
“J.V. Foix: Cròniques de l’ultrason“. A: Actes del Cinquè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Tampa – St. Augustine, 1987. Ed. a cura de Phillip D. Rasico i Curt J. Wittlin. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 68), 1988.

Boehne, Patricia J.
«Realitat/irrealitat en Foix i Borges». A: Actes del Sisè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Vancouver, 1990. Ed. a cura de Karl I. Kobbervig, Arseni Pacheco i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 115), 1992.

Bou, Enric.
«”La borra del meu cos”: a propòsit de KRTU». A: Miscel·lània Joan Gili. Ed. a cura d’Albert Manent i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988, p. 111-115.

«Llull llegit per Xènius i J. V. Foix: “homenatge filial” a un “sempre vivent”». A: eHumanista. Journal of Iberial Studies, vol. 11, 2017, p. 47-59.

«J. V. Foix tra esaltazione e innamoramento». A: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. A cura d’Ilaria Zamuner. Florència: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. núm. 475), 2017, p. 11-28.

«”Sinceritat i convicció”: J.V. Foix agitador de l’avantguarda. L’internacionalisme crític de J. V. Foix», dins Antoni Martí Monterde, Teresa Rosell Nicolás, eds. Comparatistes sense comparatisme. La literatura comparada a Catalunya. Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions, 2018, p. 47-70.

Busquets, Loreto.
«Ritme i melodia a “Sol, i de dol”». A. Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit. Ed. a cura d’Albert Manent i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 12), 1986.

Busquets, Loreto.
«Ésser i esdevenir a “Sol, i de dol”». A: Miscel·lània Joan Gili. Ed. a cura d’Albert Manent i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

Busquets i Grabulosa, Lluís.
«J.V. Foix. u i divers als vuitanta-set anys» a Plomes catalanes conemporànies. Barcelona: Grup Promotor: Edicions del Mall, 1980. p. 9-18.

Carbonell, Manuel.
J. V. Foix. Divuit sonets de “Sol i de dol”. Barcelona: Edicions 62, 1985. El Garbell, 15.

Carbonell, Manuel.
“J. V. Foix”, dins Història de la literatura catalana, Vol. II. Barcelona: Edicions 62/Orbis, 1985. p. 149-160.

Carbonell, Manuel.
“J. V. Foix”, dins Riquer, Comas, Molas [dir.]. Història de la literatura catalana, Vol. IX. Barcelona: Ariel, 1985. p. 377-412.

Carbonell, Manuel.
L’obra en vers de J. V. Foix. Barcelona: Editorial Teide, 1991. Col. El blau marí, 14.

Carbonell, Manuel i Sobrevila, Carmen.
J. V. Foix. Cinc rutes literàries. Argentona. L’Aixernador, 1993. Els escriptors i el país, 7.

Colomines, Joan.
Pròleg a J. V. Foix, Catalans de 1918. Barcelona: Edicions 62, 1965, Col. Antologia Catalana, 9, p. 5-14.

Comas, Antoni.
«”On he deixat les claus…”, la creació poètica de J.V. Foix», dins Cap d’any 1956. Raixa, Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1956, p. 105-112. Inclòs també a Assaigs sobre literatura catalana. Barcelona: Tàber, 1968.

Cort, Aleix.
És quan plou que ballo sol. Una aproximació a l’obra i la vida de J. V. Foix a través del ball. Argentona: Voliana edicions, 2020.

Dantí, Fina. «Introducció». Dins: Foix, J. V. Antologia. Barcelona: Barcanova, 1993, p. 9-36.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Els moviments dits de l’avantguarda a Catalunya (Notes per a un estudi)», dins L’Avantguardisme a Catalunya i altres notes de crítica. Barcelona: La Revista, 1932. p. 7-35.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Josep Vicenç Foix», dins Viatge a l’Atlàntida i retorn a Ítaca. Una interpretació de la cultura catalana. Barcelona: Ed. Destino, 1962. p. 135-144.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Ritme i rima en la prosa de J. V. Foix». La Publicitat (16 octubre 1931) reproduït a De literatura catalana. Estudis i interpretacions. Barcelona: Selecta, 1956, p. 195-207.

Díaz-Plaja, Guillermo.
L’avantguardisme a Catalunya i altres notes de crítica. Barcelona: Publicacions de La Revista, 1932, p. 7-35.

Díaz-Plaja, Guillermo.
El poema en prosa en España. Estudio crítico y antología. Barcelona: Gustavo-Gili, 1956.

Diversos autors.
J. V. Foix. Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelona.
Anthropos / Ministerio de Cultura, 1989. Ámbitos literarios / Premios de las letras españolas, 1.

Diversos autors.
Centenari J.V. Foix (1993-1993). Barcelona. Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura. Institució de les Lletres Catalanes, 1993.

Diversos autors.
J.V. Foix. Investigador en poesia i amic de les arts.
Exposició organitzada per la Fundació “La Caixa” i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Fundació J.V. Foix, en commemoració del Centenari del naixement de J.V. Foix, 4 de febrer a 3 d’abril de 1994. Sala Sant Jaume de la Fundació “La Caixa”. Il·lustracions en negre i color.

Diversos autors.
Cinc aproximacions a la cultura catalana del segle xx (Miró, Picasso, Mompou, Riba i Foix).
Edició de Ramon Salvo Torres. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació, juliol de 1995.

Diversos autors.
«M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró tra arte e letteratura». Edició d’Ilaria Zamuner. Florència: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. núm. 475), 2017.

Domènech, Joan de Déu i Panyella, Vinyet.
Àlbum Foix. Barcelona: Quaderns Crema, 1990.

Ferran, Jaime.
«Introducció». A: J. V. Foix. Madrid / Gijón: Edicions Júcar, 1987. Col. Los poetas 69/70. p. 18-194.

Ferran, Jaime.
«Foix sobre Foix». A: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelona: Anthropos i Misniterio de Cultura, 1989.

Ferrater, Gabriel.
Pròleg a J. V. Foix, Els lloms transparents. Barcelona: Edicions 62, 1969. Col. Cara i Creu, 13.

Ferrater, Gabriel.
«Nou sonets de Foix, comentats», a Sobre literatura. Barcelona: Edicions 62, 1979. Col. Cara i Creu, 26. p. 59-77. Text complet.

Ferrater, Gabriel.
Foix i el seu temps. Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema, 1987. Col. Assaig Minor, 1.

Foix, J. V.; Comadira, Narcís.
J.V. Foix i el seu temps. Ed. a cura de Joan Ferraté. Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Laia. (Diàlegs a Barcelona; 7) [Conversa transcrita per X. Febrés].

Fuster, Joan. Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1971., p. 333-337.

Garccés, Tomàs. «Un precursor». La Publicitat (3 abril 1927).

Garcés, Tomàs. «Un historiador i un poeta», dins Notes sobre poesia. Barcelona: Catalònia, 1933. p. 90-94.

Gimferrer, Pere.
La poesia de J. V. Foix. Barcelona: Edicions 62, 1974. Col. Llibres a l’abast, 115.

Gimferrer, Pere.
“Notes a la poesia en vers de J. V. Foix”, próleg a J.V. Foix Obres completes. Barcelona: Edicions 62, 1974. Vol I: Poesia, p. 7-26.

Gimferrer, Pere.
«Semblança de J. V. Foix». A: Centenari J. V. Foix (1893-1993). Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1993, p. 11-15.

Gómez Inglada, Pere. Dues poètiques coincidents: Max Jacob i J.V. Foix. [Treball de recerca inèdit, dirigit per Josep M. Balaguer, presentat al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.

Gómez Inglada, Pere. Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J. V. Foix a La Publicitat (1922-1936). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2010. Col. Biblioteca filològica, 65.

Guansé, Domènec.
«J. V. Foix», dins Retrats literaris. Mèxic: Catalònia, 1947. p. 67-71.

Guansé, Domènec.
«J. V. Foix». A: Abans d’ara Barcelona: Aymà (La Mirada), 1966.

Guerrero, Manuel.
J. V. Foix, investigador en poesia. Barcelona: Editorial Empúries, 1996. Biblioteca Universal Empúries, 80.

Julià, Jordi.
“El refugi interior: Les Irreals Omegues de J. V. Foix” a Poètica de l’exili: l’elegia contemporània en la lírica catalana de postguerra
Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2011.

Madern, Jordi.
“L’escriptor i poeta. J. V. Foix” dins Personatges il·lustres de l’Alt Empordà. Girona: Acesa Abertis, 2009.

Malé, Jordi. «Lectura de KRTU de J. V. Foix a partir de J. V. Foix». A: Miscel·lània Germà Colon. Vol. 1, 1994. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXVIII), p. 219-233.

Manent, Albert.
«Perfil biográfico de J. V. Foix». A: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelona: Anthropos i Ministerio de cultura, 1989.

Manent, Albert.
J.V. Foix. Barcelona: Editorial Labor, 1992. Col. Gent Nostra, 90.

Martí, Antoni.
J. V. Foix o la solitud de l’escriptura. IX Premi d’Assaig Joaquim Xirau 1997. Barcelona: Edicions 62, 1998. Llibres a l’abast.

Miralles, Carles.
Sobre Foix. Barcelona: Quaderns Crema, 1993. Col. Assaig Minor, 7.

Molas, Joaquim.
«Foix i l’avantguarda», pròleg a J. V. Foix, Obres completes. Barcelona: Edicions 62, 1979, vol. 2: Prosa, p. 7-16.

Molas, Joaquim.
«J. V. Foix o la investigació total», dins La literatura catalana d’avantguarda (1916-1938). Barcelona: A. Bosch, ed. 1983, p. 54-63.

Molas, Joaquim.
«El retrat d’un poeta adolescent. Notes per a una lectura de Gertrudis, de J. V. Foix». Discurs llegit el 25 de febrer de 1993 en l’acte de recepció pública de Joaquim Molas a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 1993.

Padrós de Palacios, Esteban.
«El clasicismo de J. V. Foix, “investigador en poesia”». A: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelona: Anthropos i Ministerio de cultura, 1989.

Panyella, Vinyet.
J. V. Foix: 1918 i la idea catalana. Barcelona: Edicions 62, 1989. Col. Els Llibres de l’Escorpí. Idees, 69. p. 131.

Panyella, Vinyet.
«L’ideològic polític. Un capítol de biografia intel·lectual». A: J. V. Foix: investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Pi de Cabanyes, Oriol.
“J. V. Foix i la Catalunya ideal” a Sobre Maragall, d’Ors, Espriu Porcel i altres. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. p. 27-33.

Pijoan Picas, Maria Isabel.
«J. V. Foix, en la màgia del misteri». A: Tísner. Miscel·lània d’homenatge. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1996. (Biblioteca Abat Oliva; 174). p. 227-233.

Pla, Jaume.
«J. V. Foix». A: Famosos i oblidats. 38 retrats de primera mà. Barcelona: La Campana, 1989. p. 93-96.

Prim i Serentill, Josep Ma.
Els 14 catalans d’or. Pròlegs de Josep Tarradellas i Jordi Pujol. Barcelona: Edicions de Nou Art Thor, DL. 1983. p. 76-83.

Romeu i Figueras, Josep.
«Dos poemes-crònica, inèdits, de Fòcius», dins Sobre Maragall, Foix i altres poetes. Barcelona: Laertes, 1984. Col. Els Llibres de Glaucos / Diputació de Barcelona, 14. p. 147-151.

Romeu i Figueras, Josep.
“Sol, i de dol” de J. V. Foix. Barcelona: Editorial Empúries, 1985. Les Naus d’Empúries. Quaderns de navegació, 6.

Sala-Sanahuja, J. «J. V. Foix, chercheur». A: Domènech, A.; Lacoue-Labarthe, Ph. «Gertrudis» suivi de «KRTU». París: Christian Bourgeois, 1987, p. 7-12.

Saltor, Octavi.
J. V. Foix. «Gertrudis», dins M. de Montoliu, Breviari crític (1927-1928). Barcelona: Biblioteca Balmes, 1931, vol. III, p. 309-310.

Sánchez Juan, Sebastià.
Lirodrama a Cua de Gall. Barcelona: 1932.

Salvo Torres, Ramon.
“El desplegament poeticoideològic de J.V. Foix: De Trossos al Diari 1918. La construcció d’una tradició”. Dins: Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Vol. II. Col·lecció Homenatges. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003.

Sansone, G.E.
J. V. Foix trovatore e surrealista. Barcelona, 1963. Extret d'”ii verri”, VII, fasc. 5. 1962. (Edició no venal).

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista dins Studi di Filologia Catalana. Bari: Adriatica editrice, 1963. p. 268-285.

Santos Torroella, Rafael.
Salvador Dalí corresponsal de J. V. Foix 1932-1936. Barcelona. Editorial Mediterrània, 1986. Col. Portlligat, 1.

Sobrevila, Carmen.
Notes de Joan-R Veny-Mesquida “J. V. Foix: Un dietari inèdit. Del Diari per a Clara” (Fragments). Dins: Llengua & Literatura. Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 1998.

Soldevila, Carles. «Foix, primer sobrerealista català. La Publicitat (27 març 1927).

Teixidor, Joan.
«La poesia de J. V. Foix» a Entre les lletres i les arts. Barcelona: Joaquim Horta, 1957.

Terry, Arthur [et al.].
Readings of J. V. Foix: an anthology (with english prose translations) and complementary studies ; edited by Arthur Terry; coordinated by Puri Gómez i Casademont. Barcelona: The Anglo-Catalan Society, Fundació J. V. Foix, Ajuntament de Barcelona, 1998. Col. Anglo-Catalan Society occasional Publications, núm. 10.

Terry, Arthur [et al.].
Sobre poesia catalana contemporània. Riba. Foix. Espriu. Barcelona: Edicions 62, 1985. Col. Llibres a l’abast.

Triadú, Joan.
«Presentació oral de J. V. Foix», dins La literatura catalana i el poble. Barcelona: Ed. Selecta, 1961, p. 103-107.

Triadú, Joan.
«1970: el Foix de Darrer comunicat i de Tocant a mà…». A: La poesia catalana de la postguerra. Barelona: edicions 62, 1085. p. 201-203.

Tricàs i Preckler, Mercè.
J. V. Foix i el surrealisme. (Prefaci de Joan Perucho). Barcelona: Edicions Anglo-catalanes, 1986. Col. Tesi, 1.

Vallcorba, Jaume.
J. V. Foix. Barcelona: Omega, 2002. Vidas literarias.

Veny-Mesquida, Joan R.
J.V. Foix. Tocant a mà. (Edició i estudi). Barcelona: Edicions 62, 1993. Col. Textual, 5.

Diari de 1918. Barcelona. Institut d’Estudis catalans. Biblioteca Filològica, 51, 2004.

«J. V. Foix, u o divers? Sobre l’evolució (o no) de la poètica foixiana». A: Les Revistes literàries a la Catalunya d’entreguerres: crítica, recepció, traducció. Lleida: Aula Marius Torres, 2008. p. 61-87.

«Sobre les darreres voluntats de l’autor a Sol, i de dol (amb versiona inèdites de sonets)». A: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. A cura d’Ilaria Zamuner. Firenze: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. núm. 475, 2017, p. 29-59.

Vinyes i Roig, Pau.
Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor. Barcelona: Duxlem, 2010. p. 133-135.

Zamuner, Ilaria. «J. V. Foix e Haufre Rudel». A: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. A cura d’Ilaria Zamuner. Firenze: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleogafia. núm. 475), 2017, p. 1-10.

Àlbum FoixDiari 1918International ReviewReadings of J.V. FoixJ.V. Foix. Premio Nacional de las letras españolas 1984. Barcelona: Anthropos, 1989