Altres obres

97 notes sobre ficcions poncianes. La pell de la pell
Barcelona: Edicions La Magrana, 1977. Col. Cristalls, 13. 117 p. Il·lustracions de Joan Ponç.

Allò que no diu La Vanguardia
Barcelona: Edicions 62, 2022, 118 p. (Col. A l’abast, 468)

Amb mots de ben copsar
Barcelona: Fundació J. V. Foix i Eumogràfic, 2014. Edició a cura de Margarida Trias.

Amb versos de vacances
Barcelona: Fundació J. V. Foix y Eumogràfic, 2013. Edición a cuidado de Margarida Trias.

Ariel
(En col·laboració amb Robert Gerhard i Joan Miró) Música, maquetes i idees per a un ballet. Brussel·les: “Música Viva”, 1936 (text en castellà, alemany, anglès, francès i italià).

“Carta a Joan Salvat-Papasseit”
(Traducció d’Enrique Badosa) Madrid: “Índice de artes y letras” 172, 1963.

Catalans de 1918
(Pròleg de Joan Colomines) Barcelona: Edicions 62, 1965. Col. Antologia catalana, 9. 93 p. 2a. Edició, 1973. 3a. Edició, 1986. Col. L’Alzina, 11. 94 p.
Barcelona: Tusquets Editors, 2018. Col. L’Ull de Vidre, 67. 126 p. Edició de Lluís Quintana Trias i Antoni Marí.

Correspondència Foix-Obiols. Ponsati, Agnès i Picas, Anna M. [ed.] Barcelona: Quaderns Crema, 1994. (Sèrie Gran; 15)

Diàlegs a Barcelona. J.V. Foix / Narcís Comadira
(Conversa transcrita per X. Febrés). Barcelona: Ajuntament de Barcelona/ Editorial Laia. 1985. 91 p.

Documents propis i texts d’altri
Barcelona: Edicions 62, 2023, 146 p. (Col. A l’abast, 480)

Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment
Barcelona: Tarot / 6. Novembre 1973. Dibuixos de Serra de Rivera, Serra Mestres, Jordi Sarrate, Rosa Bladiu, Serinyà i Mercè Bladiu. 13 p.

Entre llibres i llibres. Correspondència 1935-1983. J. V. Foix – Joan Gili. Pròleg de Josep Mengual. Edició de Margarida Trias. Barcelona: Edicions 62 / Fundació J. V. Foix, 2021 (Llibres a l’Abast; 461)

Els lloms transparents
(Pròleg de Gabriel Ferrater). Barcelona: Edicions 62, 1969. 168 p. (Col. Cara i creu, 13)

Els lloms transparents
(Pròleg de Gabriel Ferrater). Barcelona: Edicions 62 / Fundació J. V. Foix, 2018. 183 p. (Col. Llibres a l’Abast, 448)

Escenificació de cinc poemes
Barcelona: Editorial Rocas, 1965. Col. Beatriu de dia, 1 (Proemi de Felip Cid. Il·lustracions de J. Pla-Narbona), 43 p. 2a. edició, 1984. 45 p.
Quaderns Crema, 1993. Obra poètica, IX. VIII 55 p.

J. V. Foix-Albert Manent. Correspondència 1952-1985. Trias, Margarida [ed.] Barcelona: Quaderns Crema, 2015 (D’un dia a l’altre; 43)

Jacint Verdaguer: Prosa antològica
(Selecció i pròleg de J.V. Foix) Barcelona: Editorial Selecta, 1952. Biblioteca Selecta, 109. 286 p.

Mots i maons o a cascú el seu
Barcelona: Edicions l’Amic de les Arts, 1971. 73 p.
El Observador, 1971. Clàssics Catalans del segle XX, 98. 73 p.

Noms propis. Escriptors i artistes
Barcelona: Edicions 62 / Fundació J. V. Foix, 2019. 293 p. (Col. Llibres a l’Abast, 454)

Poemes de pedra
Barcelona: Fundació J. V. Foix i Eumogràfic, 2013. Edició a cura de Margarida Trias.

Revolució catalanista
(En col·laboració amb Josep Carbonell) Barcelona: Edicions Monitor, 1934.

Textos d’infantesa
(a cura de J.R. Veny-Mesquida). Llengua & Literatura, núm. 13. Any 2002.
pdf_icon

Vegeu text

97 notes sobre ficcions poncianesRevolució catalanistaTot és cledaEls lloms transparentsMots imaons o a cascú el seuPoemes de pedra