J. V. Foix, 30 anys (1987-2017)

Per commemorar els 30 anys de la mort de J. V. Foix, setmanalment es publicaran alguns dels articles apareguts entre 1931 i 1936 al diari La Publicitat, del qual Foix era director literari, i que van ser recollits al llibre Els lloms transparents.
La gràcia d’aquests articles —que mostren les preocupacions polítiques, morals i socials d’ara fa més de setanta anys— és que no han perdut interès i fins i tot que alguns semblen del tot actuals.

 
 
48. Un acte de fe polític, 19 de desembre de 1934.

47. Universal i federalista, 12 de setembre de 1931.

46. Toros a Cervera!, 24 de setembre de 1932.

45. Hi ha cent maneres de servir el país, 25 de novembre de 1931.

44. De la idea i del sentiment de pàtria, 7 de juliol de 1935.

43. El mite de la joventut, 3 de juny de 1934.

42. A la unitat per la cultura, 16 de juny de 1936.

41. El deure dels ciutadans, 13 de novembre de 1932.

40. L’home, la pàtria i l’estat democràtics, 17 de novembre de 1932.

39. «Escombro per la pàtria, senyor», 2 de setembre de 1932.

38. Patriota, esquerp i íntegre, 17 de febrer de 1932.

37. La comuna utilitat, 20 de novembre de 1932.

36. Estimar Catalunya, 11 de gener de 1935.

35. Ésser lleials, 9 de juliol de 1935.

34. Pàtria, 9 de juny de 1935.

33. Els conills del jardiner, 8 de gener de 1932.

32. «Patriotes i patrioters», 9 d’octubre de 1932.

31. «Organitzar el caos», 21 de febrer de 1932.

30. La llibertat de triar el propi destí, 4 de desembre de 1934.

29. La història de Barcelona a les escoles, 3 de gener de 1933.

28. La palmeta de don Salvador, 23 d’octubre de 1931.

27. Tanta de confusió, 14 de novembre de 1934.

26. La ciutat púgil, 14 de gener de 1932.

25. Hematografia, 11 de gener de 1932.

24. Els coneixereu pel diari, 8 d’abril de 1932.

23. «Són uns senyors d’aquell temps…», 23 de desembre de 1932.

22. Pistolers a casa la ciutat, 27 d’agost de 1932.

21. El prestigi, 27 d’agost 19 d’agost de 1931.

20. Primacia de les valors morals, 22 de maig de 1932.

19. Una política i una doctrina, 24 d’agost de 1933.

18. Ètica i política, 19 de desembre de 1934.

17. Llull, campió universal de la unitat, 18 de desembre de 1934.

16. L’entesa espiritual, 1 d’octubre de 1935.

15. Dos presidents: H. G. Wells i Pompeu Fabra, 22 de maig de 1935.

14. «Pobles lliures, dins un Estat lliure», 2 de novembre de 1933.

13. Duanes literàries, 27 de gener de 1935.

12. De l’espiritual, del polític i del social, 28 d’abril de 1935.

11. De l’escriptor davant la societat present, 20 de novembre de 1943.

10. Literatura i política (III), 9 de novembre de 1934.

9. Literatura i política (II), 9 de novembre de 1934.

8. Literatura i política (I), 9 de novembre de 1934.

7. Del distingir, o el nazisme i el feixisme en literatura, 17 de gener de 1935.

6. El conjunt monstruós de Rathenau, 21 de març de 1932.

5. Presència humana, 14 de desembre de 1934.

4. De la influència dels homes de lletres, 29 de desembre de 1932.

3. Primacia de l’home, 31 de desembre de 1931.

2. Intel·lectuals?, 10 de març de 1932.

1. La ciutat de l’esperit, 6 de novembre de 1934.