La compositora Mercè Torrents musica poemes de J. V. Foix

Dins del VIII Cicle de música Dones i compositores, al Teatre de Sarrià es podran sentir les cançons compostes per Mercè Torrents basades, entre d’altres, en poemes de J. V. Foix. Amb la soprano Marta Valero i el pianista Daniel Blanch, les cançons es van enregistrar el 2021 al cedé «Màgic moment», editat per Columna Música.

Lloc: Teatre de Sarrià, carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8
Dia i hora: divendres 11 de març a les 20.00 h.