Història

La Fundació J.V. Foix és una fundació privada constituïda l’any 1991. Té la qualificació de benèfica de tipus cultural i s’acull a la Llei de Fundacions vigent a Catalunya.

La carta fundacional, els estatuts i els acords i normes no complementàries que puguin adoptar els seus òrgans de govern, seran les normes per les quals, a més de la legislació aplicable, s’haurà de regir l’activitat i la vida de la Fundació.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya i té com a objectius principals els de recollir tota l’obra, els documents i els béns personals del poeta amb la finalitat de conservar i difondre’n l’obra.

D’acord amb aquestes finalitats, els estatuts determinen que tindrà com a tasques l’organització d’un arxiu-biblioteca i també la de vetllar pels seus béns personals.

La Fundació té la seva seu a Barcelona, on hi ha dipositats tots els documents que constitueixen el fons: manuscrits, mecanoscrits, arxiu fotogràfic, exemplars de les obres editades, arxiu de premsa, buidat de premsa des de 1922 fins a l’actualitat, correspondència entre el poeta i corresponsals diversos. També s’hi troben objectes d’ús quotidià i els guardons obtinguts.

La Fundació pertany a la Coordinadora Catalana de Fundacions, a Espais Escrits i a la Xarxa de Patrimoni literari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.