MIG SEGLE D’UN GRAN LLIBRE DE FOIX

Onze Nadals i un Cap d'Any
Amb motiu del cinquantè aniversari de l’aparició del llibre Onze Nadals i un Cap d’Any, Enrique Badosa, traductor de J.V. Foix al castellà, publica un article al diari ABC de Catalunya.

Vegeu l’article Medio siglo de un gran libro de Foix