Entrevistes sobre J. V. Foix (1991 – 1992)

Rafael Santos Torroella, crític d’art, amic i traductor de Foix (5 novembre 1991) [0:36:00]

Joaquim Ventalló, company de Foix a La Publicitat (8 octubre 1991) [0:34:48]

Manuel Pla i Salat, veí de Foix (19 novembre i 5 desembre 1991) [4:40:42]

Gaudiosa González, serventa de Foix (5 octubre i 29 novembre 1991; 31 gener, 26 febrer, 12 març i 23 juliol 1992) [6:51:57]

A. M. Lladó i Figueres, veí de Foix (31 febrer 1992) [1:26:04]

M. Xicota i Cabré, veí de Foix (22 gener 1992) [0:19:10]

Carles Sentís, periodista (11 març 1992) [0:42:49]

Antoni Argullol, veí de Foix (29 abril 1992) [1:21:59]