Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J.V. Foix a La Publicitat (1922-1936)

15 anys de periodisme

L’Institut d’Estudis Catalans ha publicat el llibre Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J. V. Foix a La Publicitat (1922-1936) de Pere Gómez i Inglada, que va obtenir el Premi Lluís Nicolau d’Olwer de Filologia el 2007.

L’estudi pretén fer un acostament a la intensa activitat periodística de J. V. Foix i mostrar-ne el paper destacat, gairebé exclusiu, que tenia en la producció creativa del publicista, molt superior a l’espai que ocupava la seva creació poètica. També es centra en la relació de Foix amb Acció Catalana i amb la situació política de l’època, així com en les valoracions que fa sobre els diversos esdeveniments que se succeeixen al llarg d’aquest període.

Només l’esclat de la guerra i la impossibilitat de mantenir la seva activitat periodística, des de la llibertat i en la seva llengua, van fer que Foix centrés la seva creació literària en altres àmbits.