Ritme i rima en J. V. Foix

A l’últim volum de la revista Rassegna Iberistica, de desembre de 2021, el professor Joan R. Veny-Mesquida ressegueix la relació entre Gabriel Ferrater i J. V. Foix i el poema que aquest últim va escriure el 1973 després de la mort de Ferrater.
Veny hi estudia les diferents versions que es conserven dels dos famosos versos que tanquen el poema i les repercussions dels canvis que hi va fer sobre el ritme i la rima.

Aquí teniu el pdf de l’article.