Typewritten manuscripts

La irrupció massissa... Noves de darrera hora (1966-1969). Allò que no diu La Vanguardia.Cont. anterior. "Miràvem de bona hora". Altres poemes (1963-1973). El Port de la Selva, 16 setembre Continuació de "Miràvem de bona hora". Tornàvem no sé d'on... Altres poemes (1963-1973).Farem benzina a primera hora de l'alba...Miràvem la mar a l'ombra d'uns pins...Ella es diu eu i m'anomena vós. Octubre 1973.El faroner de mil bigotis... L'estrella d'En Perris. Londres, 21 de gener. Telegrames (1929-1931). Allò que no diu La Vanguardia.Un número d'Amic de les Arts Arts d'homenatge catalano occità a Pompeu Fabra...Què voleu que us digui... Allò que no diu La Vanguardia.