Bibliography on J. V. Foix

Ainaud Escudero, J.F. “J.V: Foix, pintor, i N’Antoni Tàpies, poeta”. In: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Altaió, Vicenç [et al]. “J. V: Foix, pintor, investigador en poesia i amic de les arts”. In: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Altaió, Vicenç; Guerrero, Manuel. “El segle de J. V. Foix”. In: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Bach, Ferran.
Petita història de J.V. Foix. Illustrations by Pilarín Bayès Barcelona: Editorial Mediterrània, 1986.

Badosa, Enrique.
“Prologue” to J.V. Foix, Antología lírica. Madrid: Rialp, 1963. p. 11-40.

Badosa, Enrique.
“Acercamiento a la obra de J.V. Foix”. En: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos. Ministerio de Cultura, 1984.

Badosa, Enrique.
[Introduction] to J.V. Foix, Antología lírica. Barcelone: Plaza & Janés (“El Ave Fènix” 114), 1988 [1969]. p. 9-50.

Badosa, Enrique.
Antología de J.V. Foix. 4th ed. Barcelona: Los Libros de la Frontera. (El Bardo; 11), 2001.

Balaguer, Josep M.
“J. V. Foix i la primera avantguarda francesa”. In: Les literatures catalana i francesa al llarg del segle xx. Actes del Primer Congrés Internacional de Literatura Comparada (Valencia, 15-18 April 1997). Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba; 188).

Balaguer, Josep M.
“La literatura catalana i l’avantguarda”. A: P. Gabriel (dir.), Història de la cultura catalana. Barcelona:
Edicions 62, 1996-1998, vol. 8.

Balaguer, Josep M.
“J. V. Foix, Catalans de 1918: “El poeta és el més responsable”. A: R. Panyella and J. Marrugat (eds). L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelona: Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània i L’Avenç, 2006.

Boehne, Patricia J.
J.V. Foix. Boston: Twayne publishers, 1980.

Boehne, Patricia J.
“J.V. Foix: Cròniques de l’ultrason“. In: Actes del Cinquè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Tampa – St. Augustine, 1987. Ed. Phillip D. Rasico and Curt J. Wittlin. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 68), 1988.

Boehne, Patricia J.
“Realitat/irrealitat en Foix i Borges”. In: Actes del Sisè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Vancouver, 1990. Ed. de Karl I. Kobbervig, Arseni Pacheco and Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 115), 1992.

Bou, Enric.
“La borra del meu cos”: a propòsit de “KRTU”. In: Miscel·lània Joan Gili. Ed. a cuidado de Albert Manent and Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

«Llull llegit per Xènius i J. V. Foix: “homenatge filial” a un “sempre vivent”». In: eHumanista. Journal of Iberial Studies, vol. 11, 2017, p. 47-59.

«J. V. Foix tra esaltazione e innamoramento». In: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Edited by Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. no. 475), 2017, p. 11-28.

«”Sinceritat i convicció”: J.V. Foix agitador de l’avantguarda. L’internacionalisme crític de J. V. Foix», in Antoni Martí Monterde, Teresa Rosell Nicolás, ed. Comparatistes sense comparatisme. La literatura comparada a Catalunya. Barcelone: Universitat de Barcelona Edicions, 2018, p. 47-70.

Busquets, Loreto.
«Ritme i melodia a “Sol, i de dol”». In: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit. Ed. a cura d’Albert Manent i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 12), 1986.

Busquets, Loreto.
«Ésser i esdevenir a “Sol, i de dol”». In: Miscel·lània Joan Gili. Ed. a cuidado de Albert Manent and Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

Busquets i Grabulosa, Lluís.
“J.V. Foix. u i divers als vuitanta-set anys” . In: Plomes catalanes conemporànies. Barcelone: Grup Promotor: Edicions del Mall, 1980. p. 9-18.

Carbonell, Manuel.
J.V. Foix. Divuit sonets de “Sol i de dol”. Barcelona: Edicions 62, 1985. El Garbell, 15.

Carbonell, Manuel.
“J.V. Foix”, in Història de la literatura catalana, Vol. II. Barcelona: Edicions 62/Orbis, 1985. p. 149-160.

Carbonell, Manuel.
L’obra en vers de J.V. Foix. Barcelona: Editorial Teide, 1991. Col. El blau marí, 14.

Carbonell, Manuel and Sobrevila, Carmen.
J.V. Foix. Cinc rutes literàries. Argentona. L’Aixernador edicions, 1993. Els escriptors i el país, 7.

Colomines, Joan.
Prologue to J.V. Foix, Catalans de 1918. Barcelona: Edicions 62, 1965, Col. Antologia Catalana, 9, p. 5-14.

Comas, Antoni.
«”On he deixat les claus…”, la creació poètica de J. V. Foix», in Cap d’any 1956. Raixa. Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1956, p. 105-112. Also included in Assaigs sobre literatura catalana. Barcelona: Tàber, 1968.

Cort, Aleix.
És quan plou que ballo sol. Una aproximació a l’obra i la vida de J. V. Foix a través del ball. Argentona: Voliana edicions, 2020.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Els moviments dits de l’avantguarda a Catalunya (Notes per a un estudi)», in L’Avantguardisme a Catalunya i altres notes de crítica. Barcelona: La Revista, 1932. p. 7-35.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Josep Vicenç Foix», in Viatge a l’Atlàntida i retorn a Ítaca. Una interpretació de la cultura catalana. Barcelona: Ed. Destino, 1962. p. 135-144.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Ritme i rima en la prosa de J.V. Foix», in De literatura catalana. Estudis i interpretacions. Barcelona: Ed. Selecta, 1956. p. 195-207.

Díaz-Plaja, Guillermo.
El poema en prosa en España. Estudio crítico y antología. Barcelona: Ed. Gustavo-Gili, 1956.

Domènech, Joan de Déu and Panyella, Vinyet.
Album Foix. Una succesió d’instants. Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema, 1990.

Ferran, Jaime.
J.V. Foix. Madrid / Gijón: Edicions Júcar, 1987. Col. Los poetas 69/70.

Ferran, Jaime.
“Foix sobre Foix”. In: J.V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos and Ministerio de Cultura, 1989.

Ferrater, Gabriel.
Prologue to J.V. Foix, Els lloms transparents. Barcelona: Edicions 62, 1969. Col. Cara i Creu, 13.

Ferrater, Gabriel.
Foix i el seu temps. Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema, 1987. Col. Assaig Minor, 1.

Ferrater, Gabriel.
“Nou sonets de Foix, comentats”, in Sobre literatura. Barcelona: Edicions 62, 1979. Col. Cara i Creu, 26. p. 59-77. Complete text.

Foix, J. V.; Comadira, Narcís.
J.V. Foix i el seu temps. Ed. a cura de Joan Ferraté. Barcelone: Ajuntament de Barcelona and Laia. (Diàlegs a Barcelona; 7) [Conversation transcribed by X. Febrés]

Garcés, Tomàs. “Un historiador i un poeta”, in Notes sobre poesia. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1933. p. 90-94.

Gimferrer, Pere.
La poesia de J.V. Foix. Barcelona: Edicions 62, 1974. Col. Llibres a l’abast, 115.

Gimferrer, Pere.
“Notes a la poesia en vers de J.V. Foix”, prologue to J.V. Foix Obres completes. Barcelona: Edicions 62, 1974. Vol I: Poesia, p. 7-26.

Gómez Inglada, Pere. Dues poètiques coincidents: Max Jacob i J.V. Foix. [Unpublished research paper supervised by Josep M. Balaguer, presented in the Catalan Philology Department of the Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.

Gómez Inglada, Pere. Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J. V. Foix a La Publicitat (1922-1936). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2010. Col. Biblioteca filològica, 65.

Guansé, Domènec.
“J.V. Foix”, in Retrats literaris. Mexico: Edicions Catalònia, 1947. p. 67-71.

Guansé, Domènec. Abans d’ara (retrats literaris). Barcelona: Aymà (La Mirada), 1966.

Guerrero, Manuel.
J.V. Foix, investigador en poesia. Barcelona: Editorial Empúries, 1996. Biblioteca Universal Empúries, 80.

Julià, Jordi.
“El refugi interior: Les Irreals Omegues de J. V. Foix” in Poètica de l’exili:l’elegia contemporània en la lírica catalana de postguerra
Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2011.

Madern, Jordi.
“L’escriptor i poeta. J.V. Foix” in Personatges il·lustres de l’Alt Empordà. Girona: Acesa Abertis, 2009.

Manent, Albert.
J.V. Foix. Barcelona: Editorial Labor, 1992. Col. Gent Nostra, 90.

Manent, Albert.
“Perfil biográfico de J. V. Foix”. In: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos and Ministerio de cultura, 1989.

Martí, Antoni.
J.V. Foix o la solitud de l’escriptura. IX Premi d’Assaig Joaquim Xirau 1997. Barcelona: Edicions 62, 1998. Llibres a l’abast.

Miralles, Carles.
Sobre Foix. Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema, 1993. Col. Assaig Minor, 7.

Molas, Joaquim.
“Foix i l’avantguarda”, prologue to J.V. Foix, Obres completes. Barcelona: Edicions 62, 1979, vol. 2: Prose, p. 7-16.

Molas, Joaquim.
“J.V. Foix o la investigació total”, in La literatura catalana d’avantguarda (1916-1938). Barcelona: Antoni Bosch, ed. 1983, p. 54-63.

Molas, Joaquim.
«El retrat d’un poeta adolescent. Notes per a una lectura de Gertrudis, de J. V. Foix». Discurs llegit el 25 de febrer de 1993 en l’acte de recepció pública de Joaquim Molas a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 1993.

Padrós de Palacios, Esteban. “El clasicismo de J. V. Foix, «investigador en poesia»”. In: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos and Ministerio de cultura, 1989.

Panyella, Vinyet.
J.V. Foix: 1918 i la idea catalana. Barcelona: Edicions 62, 1989. Col. Els Llibres de l’Escorpí. Idees, 69. p. 131.

Panyella, Vinyet.
“L’ideològic polític. Un capítol de biografia intel·lectual”. In: J. V. Foix: investigador en poesia i amic de les arts. Barcelone: Fundació “la Caixa”, 1994.

Pi de Cabanyes, Oriol.
“J. V. Foix i la Catalunya ideal” in Sobre Maragall, d’Ors, Espriu Porcel i altres. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. p. 27-33.

Pijoan Picas, Maria Isabel.
“J. V. Foix, en la màgia del misteri”. In: Tísner. Miscel·lània d’homenatge. Barcelone: Abadia de Montserrat, 1996. (Biblioteca Abat Oliva; 174). p. 227-233.

Pla, Jaume.
“J. V. Foix”. In: Famosos i oblidats. 38 retrats de primera mà. Barcelone: La Campana, 1989. p. 93-96.

Prim i Serentill, Josep Ma.
Els 14 catalans d’or. Prologues by Josep Tarradellas and Jordi Pujol. Barcelona: Edicions de Nou Art Thor, DL. 1983. p. 76-83.

Romeu i Figueras, Josep.
“Dos poemes-crònica, inèdits, de Fòcius”, in Sobre Maragall, Foix i altres poetes. Barcelona: Editorial Laertes, 1984. Col. Els Llibres de Glaucos / Diputació de Barcelona, 14. p. 147-151.

Romeu i Figueras, Josep.
“Sol, i de dol” de J.V. Foix. Barcelona: Editorial Empúries, 1985. Les Naus d’Empúries. Quaderns de navegació, 6.

Saltor, Octavi.
J. V. Foix. «Gertrudis», en M. de Montoliu, Breviari crític (1927-1928). Barcelona: Biblioteca Balmes, 1931, vol. III, p. 309-310.

Salvo Torres, Ramon.
“El desplegament poeticoideològic de J.V.Foix: De Trossos al Diari 1918. La construcció d’una tradició”. In Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Vol. II. Col·lecció Homenatges. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003.

Sánchez Juan, Sebastià.
Lirodrama in Cua de Gall. Barcelona: 1932.

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista. Barcelona, 1963. Excerpted from “ii verri”, vii, fasc. 5. 1962. (Edició no venal).

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista in Studi di Filologia Catalana. Bari: Adriatica editrice, 1963. p. 268-285.

Santos Torroella, Rafael.
Salvador Dalí corresponsal de J.V. Foix 1932-1936. Barcelona. Editorial Mediterrània, 1986. Col. Portlligat, 1.

Sobrevila, Carmen.
Notes de Joan-R Veny-Mesquida “J.V.Foix: Un dietari inèdit. Del Diari per a Clara” (Excerpts) in: Llengua & Literatura. Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 1998.

Teixidor, Joan.
«La poesia de J. V. Foix» in Entre les lletres i les arts. Barcelona: Joaquim Horta, 1957.

Terry, Arthur [t al.].
Sobre poesia catalana contemporània. Riba. Foix. Espriu. Barcelona: Edicions 62, 1985. Col. Llibres a l’abast.

Terry, Arthur [et al.].
Readings of J. V. Foix: an anthology (with english prose translations) and complementary studies ; edited by Arthur Terry; coordinated by Puri Gómez i Casademont. Barcelone: The Anglo-Catalan Society, Fundació J. V. Foix, Ajuntament de Barcelona, 1998. Col. Anglo-Catalan Society occasional Publications, no. 10.

Triadú, Joan.
“Presentació oral de J.V. Foix”, in La literatura catalana i el poble. Barcelona: Ed. Selecta, 1961, p. 103-107.

Tricàs i Preckler, Mercè.
J.V. Foix i el surrealisme. (Preface by Joan Perucho). Barcelona: Edicions Anglo-catalanes, 1986. Col. Tesi, 1.

Vallcorba, Jaume.
J.V. Foix. Barcelona: Edicions Omega, 2002. Vidas literarias.

Various authors.
J.V. Foix. Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelona.
Anthropos / Ministry of Culture, 1989. Ámbitos literarios / Premios de las letras españolas, 1.

Various authors.
Centenari J.V. Foix (1993-1993). Barcelona Generalitat de Catalunya.
Department of Culture. Institució de les Lletres Catalanes, 1993.

Various authors.
J.V. Foix. Investigador en poesia i amic de les arts.
Exhibition organised by the Fundació “La Caixa” and the Department of Culture of the Generalitat de Catalunya, in conjunction with the Fundació J.V. Foix, to commemorate the Centennial of the birth of J.V. Foix, 4th of February to 3rd of April 1994. Sala Sant Jaume in the Fundació “La Caixa”. Ilustrations in black and colour.

Various authors.
Cinc aproximacions a la cultura catalana del segle xx (Miró, Picasso, Mompou, Riba i Foix).
Ediction by Ramon Salvo Torres. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació, July 1995.

Various authors.
«M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró tra arte e letteratura». Edited by Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleogafia. no. 475), 2017.

Veny-Mesquida, Joan-R.
J.V. Foix. Tocant a mà. (Publication and study). Barcelona: Edicions 62, 1993. Col. Textual, 5.

Diari de 1918. Barcelona. Institut d’Estudis catalans. Biblioteca Filològica, LI, 2004.

«J. V. Foix, u o divers? Sobre l’evolució (o no) de la poètica foixiana». In: Les Revistes literàries a la Catalunya d’entreguerres: crítica, recepció, traducció. Lleida: Aula Marius Torres, 2008. p. 61-87.

«Sobre les darreres voluntats de l’autor a Sol, i de dol (amb versiona inèdites de sonets)». In: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Edited by Ilaria Zamuner. Firenze: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. no. 475, 2017, p. 29-59.

Vinyes i Roig, Pau.
Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor. Barcelona: Duxlem, 2010. p. 133-135.

Zamuner, Ilaria. «J. V. Foix e Jaufre Rudel». In: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Edited by Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. no. 475), 2017, p. 1-10.

Àlbum FoixDiari 1918International ReviewReadings of J.V. FoixJ.V. Foix. Premio Nacional de las letras españolas 1984. Barcelona: Anthropos, 1989