J. V. Foix, 30 years (1987-2017)

To commemorate the 30th anniversary of Foix’s death, we will publish some of the poet’s articles appeared between 1931 and 1936 in the newspaper La Publicitat, of which Foix was the litterary manager.
The point of these articles —which show the political, moral and social worries from over 70 years ago— is that they haven’t lost their interest, and some of them even look as if they had been written nowadays. These articles were gathered in the book Els lloms transparents.

 
 
48. Un acte de fe polític, 19th Dicember 1934.

47. Universal i federalista, 12nd September 1931.

46. Toros a Cervera!, 24th September 1932.

45. Hi ha cent maneres de servir el país, 25th November 1931

44. De la idea i del sentiment de pàtria, 7th July 1935.

43. El mite de la joventut, 3th June 1934.

42. A la unitat per la cultura, 16th June 1936.

41. El deure dels ciutadans, 13th November 1932.

40. L’home, la pàtria i l’estat democràtics, 17th November 1932.

39. «Escombro per la pàtria, senyor», 2nd September 1932.

38. Patriota, esquerp i íntegre, 17th February 1932.

37. La comuna utilitat, 20th November 1932.

36. Estimar Catalunya, 11th January 1935.

35. Ésser lleials, 9th July 1935.

34. Pàtria, 9th June 1935.

33. Els conills del jardiner, 8th January 1932.

32. «Patriotes i patrioters», 9th October 1932.

31. «Organitzar el caos», 21st February 1932.

30. La llibertat de triar el propi destí, 4th December 1934.

29. La història de Barcelona a les escoles, 3th January 1933.

28. La palmeta de don Salvador, 23th October 1931.

27. Tanta de confusió, 14th November 1934.

26. La ciutat púgil, 14th January 1932.

25. Hematografia, 11 January 1932.

24. Els coneixereu pel diari, 8 April 1932.

23. Són uns senyorsd’aquell temps…, 23 December 1932.

22. Pistolers a casa la ciutat, 27 August 1932.

21. El prestigi, 19 August 1931.

20. Primacia de les valors morals, 22 May 1932.

19. Una política i una doctrina, 24 August 1933.

18. Ètica i política, 19 December 1934.

17. Llull, campió universal de la unitat, 18 December 1934.

16. L’entesa espiritual, 1 October 1935.

15. Dos presidents: H. G. Wells i Pompeu Fabra, 22 May 1935.

14. Pobles lliures, dins un estat lliure, 2 November 1933.

13. Duanes literàries, 27 January 1935.

12. De l’espiritual, del polític i del social, 28 April 1935.

11. De l’escriptor davant la societat present, 20 November 1943.

10. Literatura i política (III), 9 November 1934.

9. Literatura i política (II), 9 November 1934.

8. Literatura i política (I), 9 November 1934.

7. Del distingir, o el nazisme i el feixisme en literatura (I), 17 January 1935.

6. El «conjunt monstruós» de Rathenau, 21 March 1932.

5. Presència humana, 14 Dicember 1934.

4. De la influència dels homes de lletres, 29 Dicember 1932.

3. Primacia de l’home, 31 Dicember 1931.

2. Intel·lectuals?, 10 March 1932.

1. La ciutat de l’esperit, 6 November 1934.