Tesis about J.V. Foix

ARGENTÉ, Joan. “La poesia de J.V. Foix”. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1958.

ARMENDARES, C. “J.V. Foix: La seva obra”. Paris-Sorbona, 1972.

CABRÉ, Jaume. “La toponímia a l’obra de J.V. Foix”. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1972.

GÓMEZ-INGLADA, Pere. “Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J.V. Foix a La Publicitat (1922-1936)”. Supervised by Josep M. Balaguer i Sancho. Departament of Catalan Philology at the Universitat Autònoma de Barcelona. October 2004. For further information, click here.

LOCATELLI, Elena. «”M’exalta el nou i m’enamora el vell”. J. V. Foix, Sol, i de dol: temi, motivi e modelli letterari». Supervised by Anna Benvenuti. Milano: Università degli Studi di Milano. Facoltà di Lettere e Filosofia, 2013.
For further information, click here.

VENY-MESQUIDA, J.R. “Diari 1918”. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2004. Biblioteca Filològica, 51.