Arnau Puig, Brossa y J. V. Foix

Con el título «Joan Brossa, qüestions sobre codi lingüístic» Arnau Puig rinde homenaje a Joan Brossa. En el mismo artículo del número 12 de la revista digital Lecrop, reproduce dos poemas de J. V. Foix: «Feliç el just que sap oficis nous» i «El difícil encontre».

Aquí podeís leer el articulo.