Correspondencia

La Fundació J.V. Foix conserva la correspondencia del poeta, que digitalizada y catalogada.

Correspondència Foix-Obiols