Otras obras

Revolució catalanista
(en colaboración con Josep Carbonell) Barcelona: Edicions Monitor, 1934.

Ariel
(en colaboración con Robert Gerhard i Joan Miró) Música, maquetas e ideas para un ballet. Bruselas: «Música Viva», 1936 (texto en castellano, alemán, inglés, francés e italiano).

Jacint Verdaguer: Prosa antològica
(Selección y prólogo de J.V. Foix). Barcelona: Editorial Selecta, 1952. Biblioteca Selecta, 109. 286 p.

«Carta a Joan Salvat-Papasseit»
(Traducción de Enrique Badosa). Madrid: «Índice de artes y letras» 172, 1963.

Catalans de 1918
(Prólogo de Joan Colomines). Barcelona: Edicions 62, 1965. Col. Antologia catalana, 9. 93 p. 2ª. edición, 1973. 3ª edición, 1986. Col. L’Alzina, 11. 94 p.

Barcelona: Tusquets Editors, 2018. Col. L’Ull de Vidre, 67. 126 p. Edició de Lluís Quintana Trias i Antoni Marí.

Correspondència Foix-Obiols. Ponsati, Agnès i Picas, Anna M. [ed.] Barcelona: Quaderns Crema, 1994. (Sèrie Gran; 15)

Correspondència 1952-1985. Trias, Margarida [ed.] Barcelona: Quaderns Crema, 2015 (D’un dia a l’altre; 43)

Entre llibres i llibres. Correspondència 1935-1983. J. V. Foix – Joan Gili. Prólogo de Josep Mengual. Edición de Margarida Trias. Barcelona: Edicions 62 / Fundació J. V. Foix, 2021 (Llibres a l’Abast; 461)

Escenificació de cinc poemes
Barcelona: Editorial Rocas, 1965. Col. Beatriu de dia, 1 (Proemio de Felip Cid.
Ilustraciones de J. Pla-Narbona), 43 p. 2ª edición, 1984. 45 p.
Quaderns Crema, 1993. Obra poètica, IX. VIII 55 p.

Els lloms transparents
(Prólogo de Gabriel Ferrater). Barcelona: Edicions 62, 1969. 168 p. (Col. Cara i creu, 13)

Els lloms transparents
(Prólogo de Gabriel Ferrater). Barcelona: Edicions 62 / Fundació J. V. Foix, 2018. 183 p. (Col. Llibres a l’Abast, 448)

Mots i maons o a cascú el seu
Barcelona: Edicions l’Amic de les Arts, 1971. 73 p.
El Observador, 1971. Clàssics Catalans del segle XX, 98. 73 p.

Noms propis. Escriptors i artistes
Barcelona: Edicions 62 / Fundació J. V. Foix, 2019. 293 p. (Col. Llibres a l’Abast, 454)

Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment
Barcelona: Tarot / 6. Novembre 1973. Dibujos de Serra de Rivera, Serra Mestres, Jordi Sarrate, Rosa Bladiu, Serinyà i Mercè Bladiu. 13 p.

97 notes sobre ficcions poncianes. La pell de la pell
Barcelona: Edicions La Magrana, 1977. Col. Cristalls, 13. 117 p. Illustraciones de Joan Ponç.

Diàlegs a Barcelona. J.V.Foix / Narcís Comadira
(Conversación transcrita por X. Febrés). Barcelona: Ajuntament de Barcelona/ Editorial Laia. 1985. 91 p.

Textos d’infantesa
(a cuidado de J.R. Veny-Mesquida). Llengua & Literatura, nº 13. Año 2002.
pdf_icon

Véase texto

Poemes de pedra
Lleida: Punctum & Aula Màrius Torres, 2006. Edición a cuidado de J. R. Veny Mesquida, presentación de Joaquim Molas, fotografías de Lourdes Jansana y un exhaustivo estudio de Ramon Salvo Torres.

Amb versos de vacances
Barcelona: Fundació J. V. Foix y Eumogràfic, 2013. Edición a cuidado de Margarida Trias.

Amb mots de ben copsar
Barcelona: Fundació J. V. Foix y Eumogràfic, 2014. Edición a cuidado de Margarida Trias.

97 notes sobre ficcions poncianesRevolució catalanistaTot és cledaEls lloms transparentsMots imaons o a cascú el seuPoemes de pedra