Contact

Fundació J.V. Foix

Carroç, 11-15
08017 Barcelona
FGC: Peu de Funicular

Tel./Fax: 93 205 1749
a/e: info@fundaciojvfoix.org
a/e: margarida@fundaciojvfoix.org