Bibliographie sur J. V. Foix

Ainaud Escudero, J.F. « J.V: Foix, pintor, i N’Antoni Tàpies, poeta ». Dans: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació « la Caixa », 1994.

Altaió, Vicenç [et al]. « J. V: Foix, pintor, investigador en poesia i amic de les arts ». Dans: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació « la Caixa », 1994.

Altaió, Vicenç; Guerrero, Manuel. « El segle de J. V. Foix ». Dans: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació « la Caixa », 1994.

Bach, Ferran.
Petita història de J.V. Foix. Illustrations de Pilarín Bayès Barcelone: Editorial Mediterrània, 1986.

Badosa, Enrique.
« Prologue » à J.V. Foix, Antología lírica. Madrid: Rialp, 1963. p. 11-40.

Badosa, Enrique.
« Acercamiento a la obra de J.V. Foix ». En: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos. Ministerio de Cultura, 1984.

Badosa, Enrique.
[Introducction] à J.V. Foix, Antología lírica. Barcelone: Plaza & Janés (« El Ave Fènix » 114), 1988 [1969]. p. 9-50.

Badosa, Enrique.
Antología de J.V. Foix. 4ème ed. Barcelone: Los Libros de la Frontera. (El Bardo; 11), 2001.

Balaguer, Josep M.
« J. V. Foix i la primera avantguarda francesa ». Dans: Les literatures catalana i francesa al llarg del segle xx. Actes del Primer Congrés Internacional de Literatura Comparada (Valencia, 15-18 avril 1997). Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba; 188).

Balaguer, Josep M.
« La literatura catalana i l’avantguarda ». En: P. Gabriel (dir.), Història de la cultura catalana. Barcelone:
Edicions 62, 1996-1998, vol. 8.

Balaguer, Josep M.
« J. V. Foix, Catalans de 1918: « El poeta és el més responsable ». A: R. Panyella i J. Marrugat (eds). L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelone: Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània i L’Avenç, 2006.

Boehne, Patricia J.
J.V. Foix. Boston: Twayne publishers, 1980.

Boehne, Patricia J.
« J.V. Foix: Cròniques de l’ultrason« . Dans: Actes del Cinquè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Tampa – St. Augustine, 1987. Ed. Phillip D. Rasico et Curt J. Wittlin. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 68), 1988.

Boehne, Patricia J.
« Realitat/irrealitat en Foix i Borges ». Dans: Actes del Sisè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Vancouver, 1990. Ed. de Karl I. Kobbervig, Arseni Pacheco et Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 115), 1992.

Bou, Enric.
« La borra del meu cos »: a propòsit de « KRTU ».Dans: Miscel·lània Joan Gili. Ed. d’Albert Manent et Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

«Llull llegit per Xènius i J. V. Foix: « homenatge filial » a un « sempre vivent »». Dans: eHumanista. Journal of Iberial Studies, vol. 11, 2017, p. 47-59.

«J. V. Foix tra esaltazione e innamoramento». Dans: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Ed. Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. no. 475), 2017, p. 11-28.

« »Sinceritat i convicció »: J.V. Foix agitador de l’avantguarda. L’internacionalisme crític de J. V. Foix», dans Antoni Martí Monterde, Teresa Rosell Nicolás, eds. Comparatistes sense comparatisme. La literatura comparada a Catalunya. Barcelone: Universitat de Barcelona Edicions, 2018, p. 47-70.

Busquets, Loreto.
«Ritme i melodia a « Sol, i de dol »». Dans: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit. Ed. a cura d’Albert Manent i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 12), 1986.

Busquets, Loreto.
«Ésser i esdevenir a « Sol, i de dol »». Dans: Miscel·lània Joan Gili. Ed. Albert Manent et Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

Busquets i Grabulosa, Lluís.
« J. V. Foix. u i divers als vuitanta-set anys » a . Dans: Plomes catalanes conemporànies. Barcelone: Grup Promotor: Edicions del Mall, 1980. p. 9-18.

Carbonell, Manuel.
J. V. Foix. Divuit sonets de « Sol i de dol ». Barcelone: Edicions 62, 1985. El Garbell, 15.

Carbonell, Manuel.
« J. V. Foix », dans Història de la literatura catalana, Vol. II. Barcelone: Edicions 62/Orbis, 1985. p. 149-160.

Carbonell, Manuel.
L’obra en vers de J. V. Foix. Barcelone: Editorial Teide, 1991. Col. El blau marí, 14.

Carbonell, Manuel i Sobrevila, Carmen.
J. V. Foix. Cinc rutes literàries. Argentona. L’Aixernador edicions, 1993. Els escriptors i el país, 7.

Colomines, Joan.
Préface à J. V. Foix, Catalans de 1918. Barcelone: Edicions 62, 1965, Col. Antologia Catalana, 9, p. 5-14.

Comas, Antoni.
« »On he deixat les claus… », la creació poètica de J.V. Foix», dans Cap d’any 1956. Raixa. Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1956, p. 105-112. Inclus dans Assaigs sobre literatura catalana. Barcelona: Tàber, 1968.

Cort, Aleix.
És quan plou que ballo sol. Una aproximació a l’obra i la vida de J. V. Foix a través del ball. Argentona: Voliana edicions, 2020.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Els moviments dits de l’avantguarda a Catalunya (Notes per a un estudi)», dans L’Avantguardisme a Catalunya i altres notes de crítica. Barcelone: La Revista, 1932. p. 7-35.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Josep Vicenç Foix», dans Viatge a l’Atlàntida i retorn a Ítaca. Una interpretació de la cultura catalana. Barcelone: Ed. Destino, 1962. p. 135-144.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Ritme i rima en la prosa de J. V. Foix», dans De literatura catalana. Estudis i interpretacions. Barcelone: Ed. Selecta, 1956. p. 195-207.

Díaz-Plaja, Guillermo.
El poema en prosa en España. Estudio crítico y antología. Barcelone: Ed. Gustavo-Gili, 1956.

Divers auteurs.
J.V. Foix. Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone.
Anthropos / Ministerio de Cultura, 1989. Ámbitos literarios / Premios de las letras españolas, 1.

Divers auteurs.
Centenari J.V. Foix (1993-1993). Barcelone: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura. Institució de les Lletres Catalanes, 1993.

Divers auteurs.
J.V. Foix. Investigador en poesia i amic de les arts.
Exposition organisée par la Fondation « La Caixa » et le Département de Culture de la Generalitat de Catalunya, avec la Fondation J.V. Foix, en commémoration du Centenaire de la naissance de J.V. Foix, du 4 février au 3 avril 1994. Sala Sant Jaume de la Fundació « La Caixa ». Illustrations en noir et en couleur.

Divers auteurs.
Cinc aproximacions a la cultura catalana del segle xx (Miró, Picasso, Mompou, Riba i Foix).
Surveillé par Ramon Salvo Torres. Barcelone: Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació, juillet, 1995.

Divers auteurs.
«M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró tra arte e letteratura». Edité par Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. no. 475), 2017.

Domènech, Joan de Déu, et Panyella, Vinyet. Album Foix. Una succesió d’instants. Barcelone: Edicions dels Quaderns Crema, 1990.

Ferran, Jaime.
J.V. Foix. Madrid / Gijón: Edicions Júcar, 1987. Col. Los poetas 69/70.

Ferran, Jaime.
« Foix sobre Foix ». Dans: J.V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos et Ministerio de Cultura, 1989.

Ferrater, Gabriel.
Préface à J.V. Foix, Els lloms transparents. Barcelone: Edicions 62, 1969. Col. Cara i Creu, 13.

Ferrater, Gabriel.
Foix i el seu temps. Barcelone: Edicions dels Quaderns Crema, 1987. Col. Assaig Minor, 1.

Ferrater, Gabriel.
« Nou sonets de Foix, comentats », dans Sobre literatura. Barcelone: Edicions 62, 1979. Col. Cara i Creu, 26. p. 59-77. Texte complet.

Foix, J. V.; Comadira, Narcís.
J.V. Foix i el seu temps. Ed. curée par Joan Ferraté. Barcelone: Ajuntament de Barcelona et Laia. (Diàlegs a Barcelona; 7) [Conversation transcrite par X. Febrés]

Garcés, Tomàs. « Un historiador i un poeta », dans Notes sobre poesia. Barcelone: Llibreria Catalònia, 1933. p. 90-94.

Gimferrer, Pere.
La poesia de J.V. Foix. Barcelone: Edicions 62, 1974. Col. Llibres a l’abast, 115.

Gimferrer, Pere.
« Notes a la poesia en vers de J.V. Foix », préface à J.V. Foix Obres completes. Barcelone: Edicions 62, 1974. Vol I: Poesia, p. 7-26.

Gómez Inglada, Pere. Dues poètiques coincidents: Max Jacob i J.V. Foix. [Travail de recherche unpublié, dirigé par Josep M. Balaguer, presenté au Departement de Philologie Catalane de l’Université Autònoma de Barcelone, 1996.

Gómez Inglada, Pere. Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J. V. Foix a La Publicitat (1922-1936). Barcelone: Institut d’Estudis Catalans, 2010. Col. Biblioteca filològica, 65.

Guansé, Domènec.
« J.V. Foix », dans Retrats literaris. Mexique: Edicions Catalònia, 1947. p. 67-71.

Guansé, Domènec. Abans d’ara (retrats literaris). Barcelone: Aymà (La Mirada), 1966.

Guerrero, Manuel.
J.V. Foix, investigador en poesia. Barcelone: Editorial Empúries, 1996. Biblioteca Universal Empúries, 80.

Julià, Jordi.
« El refugi interior: Les Irreals Omegues de J. V. Foix » dans Poètica de l’exili:l’elegia contemporània en la lírica catalana de postguerra
Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2011.

Madern, Jordi.
« L’escriptor i poeta. J.V. Foix » dans Personatges il·lustres de l’Alt Empordà. Girona: Acesa Abertis, 2009.

Manent, Albert.
J.V. Foix. Barcelone: Editorial Labor, 1992. Col. Gent Nostra, 90.

Manent, Albert.
« Perfil biográfico de J. V. Foix ». Dans: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos et Ministerio de cultura, 1989.

Martí, Antoni.
J.V. Foix o la solitud de l’escriptura. IX Premi d’Assaig Joaquim Xirau 1997. Barcelone: Edicions 62, 1998. Llibres a l’abast.

Miralles, Carles.
Sobre Foix. Barcelone: Edicions dels Quaderns Crema, 1993. Col. Assaig Minor, 7.

Molas, Joaquim.
« Foix i l’avantguarda », préface à J.V. Foix, Obres completes. Barcelone: Edicions 62, 1979, vol. 2: Prosa, p. 7-16.

Molas, Joaquim.
« J.V. Foix o la investigació total », dans La literatura catalana d’avantguarda (1916-1938). Barcelone: Antoni Bosch, ed. 1983, p. 54-63.

Molas, Joaquim.
«El retrat d’un poeta adolescent. Notes per a una lectura de Gertrudis, de J. V. Foix». Discurs llegit el 25 de febrer de 1993 en l’acte de recepció pública de Joaquim Molas a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 1993.

Padrós de Palacios, Esteban. « El clasicismo de J. V. Foix, «investigador en poesia» ». Dans: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos et Ministerio de cultura, 1989.

Panyella, Vinyet.
J.V. Foix: 1918 i la idea catalana. Barcelone: Edicions 62, 1989. Col. Els Llibres de l’Escorpí. Idees, 69. p. 131.

Panyella, Vinyet.
« L’ideològic polític. Un capítol de biografia intel·lectual ». Dans: J. V. Foix: investigador en poesia i amic de les arts. Barcelone: Fundació « la Caixa », 1994.

Pi de Cabanyes, Oriol.
« J. V. Foix i la Catalunya ideal ». Dans: Sobre Maragall, d’Ors, Espriu Porcel i altres. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. p. 27-33.

Pijoan Picas, Maria Isabel.
« J. V. Foix, en la màgia del misteri ». Dans: Tísner. Miscel·lània d’homenatge. Barcelone: Abadia de Montserrat, 1996. (Biblioteca Abat Oliva; 174). p. 227-233.

Pla, Jaume. « J. V. Foix ». Dans: Famosos i oblidats. 38 retrats de primera mà. Barcelone: La Campana, 1989. p. 93-96.

Prim i Serentill, Josep Ma.
Els 14 catalans d’or. Préfaces de Josep Tarradellas et Jordi Pujol. Barcelone: Edicions de Nou Art Thor, DL. 1983. p. 76-83.

Romeu i Figueras, Josep.
« Dos poemes-crònica, inèdits, de Fòcius », dans Sobre Maragall, Foix i altres poetes. Barcelone: Editorial Laertes, 1984. Col. Els Llibres de Glaucos / Diputació de Barcelona, 14. p. 147-151.

Romeu i Figueras, Josep.
« Sol, i de dol » de J.V. Foix. Barcelone: Editorial Empúries, 1985. Les Naus d’Empúries. Quaderns de navegació, 6.

Saltor, Octavi.
J. V. Foix. «Gertrudis», dans M. de Montoliu, Breviari crític (1927-1928). Barcelone: Biblioteca Balmes, 1931, vol. III, p. 309-310.

Salvo Torres, Ramon.
« El desplegament poeticoideològic de J.V.Foix: De Trossos al Diari 1918. La construcció d’una tradició ». Dans: Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Vol. II. Col·lecció Homenatges. Barcelone: Universitat de Barcelona, 2003.

Sánchez Juan, Sebastià.
Lirodrama a Cua de Gall. Barcelone: 1932.

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista. Barcelone, 1963. Extret d' »ii verri », VII, fasc. 5. 1962. (Edition non mise à la vente).

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista dans Studi di Filologia Catalana. Bari: Adriatica editrice, 1963. p. 268-285.

Santos Torroella, Rafael.
Salvador Dalí corresponsal de J.V. Foix 1932-1936. Barcelone. Editorial Mediterrània, 1986. Col. Portlligat, 1.

Sobrevila, Carmen.
Notes de Joan-R Veny-Mesquida. « J.V.Foix: Un dietari inèdit. Del Diari per a Clara » (Fragments), dans Llengua & Literatura. Barcelone: Institut d’Estudis Catalans, 1998.

Teixidor, Joan.
«La poesia de J. V. Foix» dans Entre les lletres i les arts. Barcelone: Joaquim Horta, 1957.

Terry, Arthur [et al.].
Readings of J. V. Foix: an anthology (with english prose translations) and complementary studies ; edited by Arthur Terry; coordinated by Puri Gómez i Casademont. Barcelone: The Anglo-Catalan Society, Fundació J. V. Foix, Ajuntament de Barcelona, 1998. Col. Anglo-Catalan Society occasional Publications, nº. 10.

Terry, Arthur [t al.].
Sobre poesia catalana contemporània. Riba. Foix. Espriu. Barcelone: Edicions 62, 1985. Col. Llibres a l’abast.

Triadú, Joan.
« Presentació oral de J.V. Foix », dans La literatura catalana i el poble. Barcelone: Ed. Selecta, 1961, p. 103-107.

Tricàs i Preckler, Mercè.
J.V. Foix i el surrealisme. (Préface de Joan Perucho). Barcelone: Edicions Anglo-catalanes, 1986. Col. Tesi, 1.

Vallcorba, Jaume.
J.V. Foix. Barcelone: Edicions Omega, 2002. Vidas literarias.

Veny-Mesquida, Joan-R.
J.V. Foix. Tocant a mà. (Edició i estudi). Barcelone: Edicions 62, 1993. Col. Textual, 5.

Diari de 1918. Barcelone. Institut d’Estudis catalans. Biblioteca Filològica, LI, 2004.

« J. V. Foix, u o divers? Sobre l’evolució (o no) de la poètica foixiana ». Dans: Les Revistes literàries a la Catalunya d’entreguerres: crítica, recepció, traducció. Lleida: Aula Marius Torres, 2008. p. 61-87.

«Sobre les darreres voluntats de l’autor a Sol, i de dol (amb versiona inèdites de sonets)». Dans: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Édition Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. no. 475, 2017, p. 29-59.

Vinyes i Roig, Pau.
Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor. Barcelone: Duxlem, 2010.
p. 133-135.

Zamuner, Ilaria. «J. V. Foix e Haufre Rudel». Dans: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Edité par Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleogafia. núm. 475), 2017, p. 1-10.

Àlbum FoixDiari 1918International ReviewReadings of J.V. FoixJ.V. Foix. Premio Nacional de las letras españolas 1984. Barcelona: Anthropos, 1989