Bibliographie sur J. V. Foix

Ainaud Escudero, J.F. “J.V: Foix, pintor, i N’Antoni Tàpies, poeta”. Dans: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Altaió, Vicenç [et al]. “J. V: Foix, pintor, investigador en poesia i amic de les arts”. Dans: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Altaió, Vicenç; Guerrero, Manuel. “El segle de J. V. Foix”. Dans: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Bach, Ferran.
Petita història de J.V. Foix. Illustrations de Pilarín Bayès Barcelone: Editorial Mediterrània, 1986.

Badosa, Enrique.
“Prologue” à J.V. Foix, Antología lírica. Madrid: Rialp, 1963. p. 11-40.

Badosa, Enrique.
“Acercamiento a la obra de J.V. Foix”. En: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos. Ministerio de Cultura, 1984.

Badosa, Enrique.
[Introducction] à J.V. Foix, Antología lírica. Barcelone: Plaza & Janés (“El Ave Fènix” 114), 1988 [1969]. p. 9-50.

Badosa, Enrique.
Antología de J.V. Foix. 4ème ed. Barcelone: Los Libros de la Frontera. (El Bardo; 11), 2001.

Balaguer, Josep M.
“J. V. Foix i la primera avantguarda francesa”. Dans: Les literatures catalana i francesa al llarg del segle xx. Actes del Primer Congrés Internacional de Literatura Comparada (Valencia, 15-18 avril 1997). Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba; 188).

Balaguer, Josep M.
“La literatura catalana i l’avantguarda”. En: P. Gabriel (dir.), Història de la cultura catalana. Barcelone:
Edicions 62, 1996-1998, vol. 8.

Balaguer, Josep M.
“J. V. Foix, Catalans de 1918: “El poeta és el més responsable”. A: R. Panyella i J. Marrugat (eds). L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelone: Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània i L’Avenç, 2006.

Boehne, Patricia J.
J.V. Foix. Boston: Twayne publishers, 1980.

Boehne, Patricia J.
“J.V. Foix: Cròniques de l’ultrason“. Dans: Actes del Cinquè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Tampa – St. Augustine, 1987. Ed. Phillip D. Rasico et Curt J. Wittlin. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 68), 1988.

Boehne, Patricia J.
“Realitat/irrealitat en Foix i Borges”. Dans: Actes del Sisè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Vancouver, 1990. Ed. de Karl I. Kobbervig, Arseni Pacheco et Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 115), 1992.

Bou, Enric.
“La borra del meu cos”: a propòsit de “KRTU”.Dans: Miscel·lània Joan Gili. Ed. d’Albert Manent et Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

«Llull llegit per Xènius i J. V. Foix: “homenatge filial” a un “sempre vivent”». Dans: eHumanista. Journal of Iberial Studies, vol. 11, 2017, p. 47-59.

«J. V. Foix tra esaltazione e innamoramento». Dans: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Ed. Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. no. 475), 2017, p. 11-28.

«”Sinceritat i convicció”: J.V. Foix agitador de l’avantguarda. L’internacionalisme crític de J. V. Foix», dans Antoni Martí Monterde, Teresa Rosell Nicolás, eds. Comparatistes sense comparatisme. La literatura comparada a Catalunya. Barcelone: Universitat de Barcelona Edicions, 2018, p. 47-70.

Busquets, Loreto.
«Ritme i melodia a “Sol, i de dol”». Dans: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit. Ed. a cura d’Albert Manent i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 12), 1986.

Busquets, Loreto.
«Ésser i esdevenir a “Sol, i de dol”». Dans: Miscel·lània Joan Gili. Ed. Albert Manent et Josep Massot i Muntaner. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

Busquets i Grabulosa, Lluís.
“J. V. Foix. u i divers als vuitanta-set anys” a . Dans: Plomes catalanes conemporànies. Barcelone: Grup Promotor: Edicions del Mall, 1980. p. 9-18.

Carbonell, Manuel.
J. V. Foix. Divuit sonets de “Sol i de dol”. Barcelone: Edicions 62, 1985. El Garbell, 15.

Carbonell, Manuel.
“J. V. Foix”, dans Història de la literatura catalana, Vol. II. Barcelone: Edicions 62/Orbis, 1985. p. 149-160.

Carbonell, Manuel.
L’obra en vers de J. V. Foix. Barcelone: Editorial Teide, 1991. Col. El blau marí, 14.

Carbonell, Manuel i Sobrevila, Carmen.
J. V. Foix. Cinc rutes literàries. Argentona. L’Aixernador edicions, 1993. Els escriptors i el país, 7.

Colomines, Joan.
Préface à J. V. Foix, Catalans de 1918. Barcelone: Edicions 62, 1965, Col. Antologia Catalana, 9, p. 5-14.

Comas, Antoni.
«”On he deixat les claus…”, la creació poètica de J.V. Foix», dans Cap d’any 1956. Raixa. Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1956, p. 105-112. Inclus dans Assaigs sobre literatura catalana. Barcelona: Tàber, 1968.

Cort, Aleix.
És quan plou que ballo sol. Una aproximació a l’obra i la vida de J. V. Foix a través del ball. Argentona: Voliana edicions, 2020.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Els moviments dits de l’avantguarda a Catalunya (Notes per a un estudi)», dans L’Avantguardisme a Catalunya i altres notes de crítica. Barcelone: La Revista, 1932. p. 7-35.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Josep Vicenç Foix», dans Viatge a l’Atlàntida i retorn a Ítaca. Una interpretació de la cultura catalana. Barcelone: Ed. Destino, 1962. p. 135-144.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Ritme i rima en la prosa de J. V. Foix», dans De literatura catalana. Estudis i interpretacions. Barcelone: Ed. Selecta, 1956. p. 195-207.

Díaz-Plaja, Guillermo.
El poema en prosa en España. Estudio crítico y antología. Barcelone: Ed. Gustavo-Gili, 1956.

Divers auteurs.
J.V. Foix. Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone.
Anthropos / Ministerio de Cultura, 1989. Ámbitos literarios / Premios de las letras españolas, 1.

Divers auteurs.
Centenari J.V. Foix (1993-1993). Barcelone: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura. Institució de les Lletres Catalanes, 1993.

Divers auteurs.
J.V. Foix. Investigador en poesia i amic de les arts.
Exposition organisée par la Fondation “La Caixa” et le Département de Culture de la Generalitat de Catalunya, avec la Fondation J.V. Foix, en commémoration du Centenaire de la naissance de J.V. Foix, du 4 février au 3 avril 1994. Sala Sant Jaume de la Fundació “La Caixa”. Illustrations en noir et en couleur.

Divers auteurs.
Cinc aproximacions a la cultura catalana del segle xx (Miró, Picasso, Mompou, Riba i Foix).
Surveillé par Ramon Salvo Torres. Barcelone: Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació, juillet, 1995.

Divers auteurs.
«M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró tra arte e letteratura». Edité par Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. no. 475), 2017.

Domènech, Joan de Déu, et Panyella, Vinyet. Album Foix. Una succesió d’instants. Barcelone: Edicions dels Quaderns Crema, 1990.

Ferran, Jaime.
J.V. Foix. Madrid / Gijón: Edicions Júcar, 1987. Col. Los poetas 69/70.

Ferran, Jaime.
“Foix sobre Foix”. Dans: J.V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos et Ministerio de Cultura, 1989.

Ferrater, Gabriel.
Préface à J.V. Foix, Els lloms transparents. Barcelone: Edicions 62, 1969. Col. Cara i Creu, 13.

Ferrater, Gabriel.
Foix i el seu temps. Barcelone: Edicions dels Quaderns Crema, 1987. Col. Assaig Minor, 1.

Ferrater, Gabriel.
“Nou sonets de Foix, comentats”, dans Sobre literatura. Barcelone: Edicions 62, 1979. Col. Cara i Creu, 26. p. 59-77. Texte complet.

Foix, J. V.; Comadira, Narcís.
J.V. Foix i el seu temps. Ed. curée par Joan Ferraté. Barcelone: Ajuntament de Barcelona et Laia. (Diàlegs a Barcelona; 7) [Conversation transcrite par X. Febrés]

Garcés, Tomàs. “Un historiador i un poeta”, dans Notes sobre poesia. Barcelone: Llibreria Catalònia, 1933. p. 90-94.

Gimferrer, Pere.
La poesia de J.V. Foix. Barcelone: Edicions 62, 1974. Col. Llibres a l’abast, 115.

Gimferrer, Pere.
“Notes a la poesia en vers de J.V. Foix”, préface à J.V. Foix Obres completes. Barcelone: Edicions 62, 1974. Vol I: Poesia, p. 7-26.

Gómez Inglada, Pere. Dues poètiques coincidents: Max Jacob i J.V. Foix. [Travail de recherche unpublié, dirigé par Josep M. Balaguer, presenté au Departement de Philologie Catalane de l’Université Autònoma de Barcelone, 1996.

Gómez Inglada, Pere. Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J. V. Foix a La Publicitat (1922-1936). Barcelone: Institut d’Estudis Catalans, 2010. Col. Biblioteca filològica, 65.

Guansé, Domènec.
“J.V. Foix”, dans Retrats literaris. Mexique: Edicions Catalònia, 1947. p. 67-71.

Guansé, Domènec. Abans d’ara (retrats literaris). Barcelone: Aymà (La Mirada), 1966.

Guerrero, Manuel.
J.V. Foix, investigador en poesia. Barcelone: Editorial Empúries, 1996. Biblioteca Universal Empúries, 80.

Julià, Jordi.
“El refugi interior: Les Irreals Omegues de J. V. Foix” dans Poètica de l’exili:l’elegia contemporània en la lírica catalana de postguerra
Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2011.

Madern, Jordi.
“L’escriptor i poeta. J.V. Foix” dans Personatges il·lustres de l’Alt Empordà. Girona: Acesa Abertis, 2009.

Manent, Albert.
J.V. Foix. Barcelone: Editorial Labor, 1992. Col. Gent Nostra, 90.

Manent, Albert.
“Perfil biográfico de J. V. Foix”. Dans: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos et Ministerio de cultura, 1989.

Martí, Antoni.
J.V. Foix o la solitud de l’escriptura. IX Premi d’Assaig Joaquim Xirau 1997. Barcelone: Edicions 62, 1998. Llibres a l’abast.

Miralles, Carles.
Sobre Foix. Barcelone: Edicions dels Quaderns Crema, 1993. Col. Assaig Minor, 7.

Molas, Joaquim.
“Foix i l’avantguarda”, préface à J.V. Foix, Obres completes. Barcelone: Edicions 62, 1979, vol. 2: Prosa, p. 7-16.

Molas, Joaquim.
“J.V. Foix o la investigació total”, dans La literatura catalana d’avantguarda (1916-1938). Barcelone: Antoni Bosch, ed. 1983, p. 54-63.

Molas, Joaquim.
«El retrat d’un poeta adolescent. Notes per a una lectura de Gertrudis, de J. V. Foix». Discurs llegit el 25 de febrer de 1993 en l’acte de recepció pública de Joaquim Molas a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 1993.

Padrós de Palacios, Esteban. “El clasicismo de J. V. Foix, «investigador en poesia»”. Dans: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcelone: Anthropos et Ministerio de cultura, 1989.

Panyella, Vinyet.
J.V. Foix: 1918 i la idea catalana. Barcelone: Edicions 62, 1989. Col. Els Llibres de l’Escorpí. Idees, 69. p. 131.

Panyella, Vinyet.
“L’ideològic polític. Un capítol de biografia intel·lectual”. Dans: J. V. Foix: investigador en poesia i amic de les arts. Barcelone: Fundació “la Caixa”, 1994.

Pi de Cabanyes, Oriol.
“J. V. Foix i la Catalunya ideal”. Dans: Sobre Maragall, d’Ors, Espriu Porcel i altres. Barcelone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. p. 27-33.

Pijoan Picas, Maria Isabel.
“J. V. Foix, en la màgia del misteri”. Dans: Tísner. Miscel·lània d’homenatge. Barcelone: Abadia de Montserrat, 1996. (Biblioteca Abat Oliva; 174). p. 227-233.

Pla, Jaume. “J. V. Foix”. Dans: Famosos i oblidats. 38 retrats de primera mà. Barcelone: La Campana, 1989. p. 93-96.

Prim i Serentill, Josep Ma.
Els 14 catalans d’or. Préfaces de Josep Tarradellas et Jordi Pujol. Barcelone: Edicions de Nou Art Thor, DL. 1983. p. 76-83.

Romeu i Figueras, Josep.
“Dos poemes-crònica, inèdits, de Fòcius”, dans Sobre Maragall, Foix i altres poetes. Barcelone: Editorial Laertes, 1984. Col. Els Llibres de Glaucos / Diputació de Barcelona, 14. p. 147-151.

Romeu i Figueras, Josep.
“Sol, i de dol” de J.V. Foix. Barcelone: Editorial Empúries, 1985. Les Naus d’Empúries. Quaderns de navegació, 6.

Saltor, Octavi.
J. V. Foix. «Gertrudis», dans M. de Montoliu, Breviari crític (1927-1928). Barcelone: Biblioteca Balmes, 1931, vol. III, p. 309-310.

Salvo Torres, Ramon.
“El desplegament poeticoideològic de J.V.Foix: De Trossos al Diari 1918. La construcció d’una tradició”. Dans: Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Vol. II. Col·lecció Homenatges. Barcelone: Universitat de Barcelona, 2003.

Sánchez Juan, Sebastià.
Lirodrama a Cua de Gall. Barcelone: 1932.

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista. Barcelone, 1963. Extret d'”ii verri”, VII, fasc. 5. 1962. (Edition non mise à la vente).

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista dans Studi di Filologia Catalana. Bari: Adriatica editrice, 1963. p. 268-285.

Santos Torroella, Rafael.
Salvador Dalí corresponsal de J.V. Foix 1932-1936. Barcelone. Editorial Mediterrània, 1986. Col. Portlligat, 1.

Sobrevila, Carmen.
Notes de Joan-R Veny-Mesquida. “J.V.Foix: Un dietari inèdit. Del Diari per a Clara” (Fragments), dans Llengua & Literatura. Barcelone: Institut d’Estudis Catalans, 1998.

Teixidor, Joan.
«La poesia de J. V. Foix» dans Entre les lletres i les arts. Barcelone: Joaquim Horta, 1957.

Terry, Arthur [et al.].
Readings of J. V. Foix: an anthology (with english prose translations) and complementary studies ; edited by Arthur Terry; coordinated by Puri Gómez i Casademont. Barcelone: The Anglo-Catalan Society, Fundació J. V. Foix, Ajuntament de Barcelona, 1998. Col. Anglo-Catalan Society occasional Publications, nº. 10.

Terry, Arthur [t al.].
Sobre poesia catalana contemporània. Riba. Foix. Espriu. Barcelone: Edicions 62, 1985. Col. Llibres a l’abast.

Triadú, Joan.
“Presentació oral de J.V. Foix”, dans La literatura catalana i el poble. Barcelone: Ed. Selecta, 1961, p. 103-107.

Tricàs i Preckler, Mercè.
J.V. Foix i el surrealisme. (Préface de Joan Perucho). Barcelone: Edicions Anglo-catalanes, 1986. Col. Tesi, 1.

Vallcorba, Jaume.
J.V. Foix. Barcelone: Edicions Omega, 2002. Vidas literarias.

Veny-Mesquida, Joan-R.
J.V. Foix. Tocant a mà. (Edició i estudi). Barcelone: Edicions 62, 1993. Col. Textual, 5.

Diari de 1918. Barcelone. Institut d’Estudis catalans. Biblioteca Filològica, LI, 2004.

“J. V. Foix, u o divers? Sobre l’evolució (o no) de la poètica foixiana”. Dans: Les Revistes literàries a la Catalunya d’entreguerres: crítica, recepció, traducció. Lleida: Aula Marius Torres, 2008. p. 61-87.

«Sobre les darreres voluntats de l’autor a Sol, i de dol (amb versiona inèdites de sonets). Dans: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Édition Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleogafia. no. 475, 2017, p. 29-59.

Vinyes i Roig, Pau.
Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor. Barcelone: Duxlem, 2010.
p. 133-135.

Zamuner, Ilaria. «J. V. Foix e Haufre Rudel». Dans: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. Edité par Ilaria Zamuner. Florence: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleogafia. núm. 475), 2017, p. 1-10.

Àlbum FoixDiari 1918International ReviewReadings of J.V. FoixJ.V. Foix. Premio Nacional de las letras españolas 1984. Barcelona: Anthropos, 1989