90 anniversario della FNEC

Il 26 aprile, la FNEC ha celebrato nell’Auditorium dell’Università di Barcellona il 90° anniversario della creazione dell’unione studentesca Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, un’unione nazionalista trasversale. J. V. Foix ne è il Presidente Onorario.
“Els estudiants, ultra estudiaar, han de ser activistes del que suposa la revitalització de la nostra cultura i l’elevació social y política del país”, ha affermato Foix.

Qui potete vedere alcune foto dell’evento.