Bibliografia su J. V. Foix

Ainaud Escudero, J.F. “J.V: Foix, pintor, i N’Antoni Tàpies, poeta”. In: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcellona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Altaió, Vicenç [et al]. “J. V: Foix, pintor, investigador en poesia i amic de les arts”. In: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcellona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Altaió, Vicenç; Guerrero, Manuel. “El segle de J. V. Foix”. In: J. V: Foix: Investigador en poesia i amic de les arts. Barcellona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Autori vari.
J.V. Foix. Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcellona.
Anthropos / Ministero di Cultura, 1989. Ámbitos literarios / Premios de las letras españolas, 1.

Autori vari.
Centenari J.V. Foix (1993-1993). Barcellona Generalitat de Catalunya.
Dipartimento di Cultura. Institució de les Lletres Catalanes, 1993.

Autori Vari.
J.V. Foix. Investigador en poesia i amic de les arts.
Esposizione organizzata dalla Fondazione “la Caixa” ed il dipartimento di Cultura della Generalitat di Catalogna, insieme alla Fondazione J.V. Foix, in commemorazione del Centenario della nascita di J.V. Foix, dal 4 di febbraio al 3 aprile del 1994. Sala Sant Jaume della Fondazione “la Caixa”. Illustrazioni a colori e in nero.

Autori vari.
Cinc aproximacions a la cultura catalana del segle xx (Miró, Picasso, Mompou, Riba i Foix).
Edizione a cura di Ramon Salvo Torres. Barcellona: Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació, luglio 1995.

Autori vari.
«M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró tra arte e letteratura». A cura di Ilaria Zamuner. Firenze: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleogafia. no. 475), 2017.

Bach, Ferran.
Petita història de J.V. Foix. Illustrazioni di Pilarín Bayès. Barcellona: Editorial Mediterrània, 1986.

Badosa, Enrique.
“Prologo” a J.V. Foix, Antología lírica. Madrid: Rialp, 1963. p. 11-40.

Badosa, Enrique.
“Acercamiento a la obra de J.V. Foix”. In: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcellona: Anthropos. Ministerio de Cultura, 1984.

Badosa, Enrique.
[Introduzione] a J.V. Foix, Antología lírica. Barcellona: Plaza & Janés (“El Ave Fènix” 114), 1988 [1969]. p. 9-50.

Badosa, Enrique.
Antología de J.V. Foix. 4a ed. Barcellona: Los Libros de la Frontera. (El Bardo; 11), 2001.

Balaguer, Josep M.
“J. V. Foix i la primera avantguarda francesa”. In: Les literatures catalana i francesa al llarg del segle xx. Actes del Primer Congrés Internacional de Literatura Comparada (Valencia, 15-18 aprile 1997). Barcellona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba; 188).

Balaguer, Josep M.
“La literatura catalana i l’avantguarda”. A: P. Gabriel (dir.), Història de la cultura catalana. Barcellona:
Edicions 62, 1996-1998, vol. 8.

Balaguer, Josep M.
“J. V. Foix, Catalans de 1918: ‘El poeta és el més responsable'”. A: R. Panyella i J. Marrugat (eds). L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcellona: Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània i L’Avenç, 2006.

Boehne, Patricia J.
J.V. Foix. Boston: Twayne publishers, 1980.

Boehne, Patricia J.
“J.V. Foix: Cròniques de l’ultrason“. In: Actes del Cinquè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Tampa – St. Augustine, 1987. Ed. Phillip D. Rasico e Curt J. Wittlin. Barcellona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 68), 1988.

Boehne, Patricia J.
“Realitat/irrealitat en Foix i Borges”. In: Actes del Sisè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica: Vancouver, 1990. Ed. de Karl I. Kobbervig, Arseni Pacheco e Josep Massot i Muntaner. Barcellona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abad Oliba; 115), 1992.

Bou, Enric.
“La borra del meu cos”: a propòsit de “KRTU”. In: Miscel·lània Joan Gili. Ed. d’Albert Manent et Josep Massot i Muntaner. Barcellona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

«Llull llegit per Xènius i J. V. Foix: “homenatge filial” a un “sempre vivent”». In: eHumanista. Journal of Iberial Studies, vol. 11, 2017, p. 47-59.

«J. V. Foix tra esaltazione e innamoramento». In: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. A cura d’Ilaria Zamuner. Firenze: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. num. 475), 2017, p. 11-28.

«”Sinceritat i convicció”: J.V. Foix agitador de l’avantguarda. L’internacionalisme crític de J. V. Foix», in Antoni Martí Monterde, Teresa Rosell Nicolás, eds. Comparatistes sense comparatisme. La literatura comparada a Catalunya. Barcellona: Universitat de Barcelona Edicions, 2018, p. 47-70.

Busquets, Loreto.
«Ritme i melodia a “Sol, i de dol”». In: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit. Ed. a cura d’Albert Manent i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 12), 1986.

Busquets, Loreto.
«Ésser i esdevenir a “Sol, i de dol”». In: Miscel·lània Joan Gili. Ed. Albert Manent et Josep Massot i Muntaner. Barcellona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Abat Oliba; 65), 1988.

Busquets i Grabulosa, Lluís.
“J.V. Foix. u i divers als vuitanta-set anys”. In: Plomes catalanes conemporànies. Barcellona: Grup Promotor: Edicions del Mall, 1980. p. 9-18.

Carbonell, Manuel.
J.V. Foix. Divuit sonets de “Sol i de dol”. Barcellona: Edicions 62, 1985. El Garbell, 15.

Carbonell, Manuel.
“J.V. Foix”, in Història de la literatura catalana, Vol. II. Barcellona: Edicions 62/Orbis, 1985. p. 149-160.

Carbonell, Manuel.
L’obra en vers de J.V. Foix. Barcellona: Editorial Teide, 1991. Col. El blau marí, 14.

Carbonell, Manuel e Sobrevila, Carmen.
J.V. Foix. Cinc rutes literàries. Argentona. L’Aixernador edicions, 1993. Els escriptors i el país, 7.

Colomines, Joan.
Prologo a J.V. Foix, Catalans de 1918. Barcellona: Edicions 62, 1965, Col. Antologia Catalana, 9, p. 5-14.

Comas, Antoni.
«”On he deixat les claus…”, la creació poètica de J.V. Foix», in Cap d’any 1956. Raixa. Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1956, p. 105-112. Incluso anche in Assaigs sobre literatura catalana. Barcelona: Tàber, 1968.

Cort, Aleix.
És quan plou que ballo sol. Una aproximació a l’obra i la vida de J. V. Foix a través del ball. Argentona: Voliana edicions, 2020.

Díaz-Plaja, Guillermo.
Els moviments dits de l’avantguarda a Catalunya (Notes per a un estudi), in L’Avantguardisme a Catalunya i altres notes de crítica. Barcellona: La Revista, 1932. p. 7-35.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Josep Vicenç Foix», in Viatge a l’Atlàntida i retorn a Ítaca. Una interpretació de la cultura catalana. Barcellona: Ed. Destino, 1962. p. 135-144.

Díaz-Plaja, Guillermo.
«Ritme i rima en la prosa de J. V. Foix», in De literatura catalana. Estudis i interpretacions. Barcellona: Ed. Selecta, 1956. p. 195-207.

Díaz-Plaja, Guillermo.
El poema en prosa en España. Estudio crítico y antología. Barcellona: Ed. Gustavo-Gili, 1956.

Domènech, Joan de Déu e Panyella, Vinyet.
Album Foix. Una succesió d’instants. Barcellona: Edicions dels Quaderns Crema, 1990.

Ferran, Jaime.
J.V. Foix. Madrid / Gijón: Edicions Júcar, 1987. Col. Los poetas 69/70.

Ferran, Jaime.
“Foix sobre Foix”. In: J.V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcellona: Anthropos e Ministerio de Cultura, 1989.

Ferrater, Gabriel.
Prologo a J.V. Foix, Els lloms transparents. Barcellona: Edicions 62, 1969. Col. Cara i Creu, 13.

Ferrater, Gabriel.
Foix i el seu temps. Barcellona: Edicions dels Quaderns Crema, 1987. Col. Assaig Minor, 1.

Ferrater, Gabriel.
“Nou sonets de Foix, comentats”, in Sobre literatura. Barcellona: Edicions 62, 1979. Col. Cara i Creu, 26. p. 59-77. Testo completo.

Foix, J. V.; Comadira, Narcís.
J.V. Foix i el seu temps. Edizione da Joan Ferraté. Barcelone: Ajuntament de Barcelona and Laia. (Diàlegs a Barcelona; 7) [Conversazione trascritta da X. Febrés]

Garcés, Tomàs. “Un historiador i un poeta”, in Notes sobre poesia. Barcellona: Llibreria Catalònia, 1933. p. 90-94.

Gimferrer, Pere.
La poesia de J.V. Foix. Barcellona: Edicions 62, 1974. Col. Llibres a l’abast, 115.

Gimferrer, Pere.
“Notes a la poesia en vers de J.V. Foix”, prologo a J.V. Foix Obres completes. Barcellona: Edicions 62, 1974. Vol I: Poesia, p. 7-26.

Gómez Inglada, Pere. Dues poètiques coincidents: Max Jacob i J.V. Foix. [Lavoro di ricerca diretto da Josep M. Balaguer, presentato nel Dipartamento de Filologia Catalana dell’Università Autònoma de Barcelona, 1996.

Gómez Inglada, Pere. Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J. V. Foix a La Publicitat (1922-1936). Barcellona: Institut d’Estudis Catalans, 2010. Col. Biblioteca filològica, 65.

Guansé, Domènec.
“J.V. Foix”, in Retrats literaris. Messico: Edicions Catalònia, 1947. p. 67-71.

Guansé, Domènec. Abans d’ara (retrats literaris). Barcellona: Aymà (La Mirada), 1966.

Guerrero, Manuel.
J.V. Foix, investigador en poesia. Barcellona: Editorial Empúries, 1996. Biblioteca Universal Empúries, 80.

Julià, Jordi.
“El refugi interior: Les Irreals Omegues de J. V. Foix”. In: Poètica de l’exili:l’elegia contemporània en la lírica catalana de postguerra
Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2011.

Madern, Jordi.
“L’escriptor i poeta. J.V. Foix” in Personatges il·lustres de l’Alt Empordà. Girona: Acesa Abertis, 2009.

Manent, Albert.
J.V. Foix. Barcellona: Editorial Labor, 1992. Col. Gent Nostra, 90.

Manent, Albert.
“Perfil biográfico de J. V. Foix”. In: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcellona: Anthropos e Ministero di cultura, 1989.

Martí, Antoni.
J.V. Foix o la solitud de l’escriptura. IX Premi d’Assaig Joaquim Xirau 1997. Barcellona: Edicions 62, 1998. Llibres a l’abast.

Miralles, Carles.
Sobre Foix. Barcellona: Edicions dels Quaderns Crema, 1993. Col. Assaig Minor, 7.

Molas, Joaquim.
“Foix i l’avantguarda”, prologo a J.V. Foix, Obres completes. Barcellona: Edicions 62, 1979, vol. 2: Prosa, p. 7-16.

Molas, Joaquim.
“J.V. Foix o la investigació total”, in La literatura catalana d’avantguarda (1916-1938). Barcellona: Antoni Bosch, ed. 1983, p. 54-63.

Molas, Joaquim.
«El retrat d’un poeta adolescent. Notes per a una lectura de Gertrudis, de J. V. Foix». Discurs llegit el 25 de febrer de 1993 en l’acte de recepció pública de Joaquim Molas a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 1993.

Padrós de Palacios, Esteban. “El clasicismo de J. V. Foix, «investigador en poesia»”. In: J. V. Foix: Premio Nacional de las Letras Españolas 1984. Barcellona: Anthropos e Ministerio de cultura, 1989.

Panyella, Vinyet.
J.V. Foix: 1918 i la idea catalana. Barcellona: Edicions 62, 1989. Col. Els Llibres de l’Escorpí. Idees, 69. p. 131.

Panyella, Vinyet.
“L’ideològic polític. Un capítol de biografia intel·lectual”. In: J. V. Foix: investigador en poesia i amic de les arts. Barcellona: Fundació “la Caixa”, 1994.

Pi de Cabanyes, Oriol.
“J. V. Foix i la Catalunya ideal”. In: Sobre Maragall, d’Ors, Espriu Porcel i altres. Barcellona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. p. 27-33.

Pijoan Picas, Maria Isabel.
“J. V. Foix, en la màgia del misteri”. In: Tísner. Miscel·lània d’homenatge. Barcellona: Abadia de Montserrat, 1996. (Biblioteca Abat Oliva; 174). p. 227-233.

Pla, Jaume.
“J. V. Foix”. In: Famosos i oblidats. 38 retrats de primera mà. Barcellona: La Campana, 1989. p. 93-96.

Prim i Serentill, Josep Ma.
Els 14 catalans d’or. Prologui di Josep Tarradellas e Jordi Pujol. Barcellona: Edicions de Nou Art Thor, DL. 1983. p. 76-83.

Romeu i Figueras, Josep.
“Dos poemes-crònica, inèdits, de Fòcius”, in Sobre Maragall, Foix i altres poetes. Barcellona: Editorial Laertes, 1984. Col. Els Llibres de Glaucos / Diputació de Barcelona, 14. p. 147-151.

Romeu i Figueras, Josep.
“Sol, i de dol” de J.V. Foix. Barcellona: Editorial Empúries, 1985. Les Naus d’Empúries. Quaderns de navegació, 6.

Salvo Torres, Ramon.
“El desplegament poeticoideològic de J.V.Foix: De Trossos al Diari 1918. La construcció d’una tradició”. Dentro a Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Vol. II. Col.lecció Homenatges. Barcellona: Universitat de Barcelona, 2003.

Saltor, Octavi.
J. V. Foix. «Gertrudis», in M. de Montoliu, Breviari crític (1927-1928). Barcellona: Biblioteca Balmes, 1931, vol. III, p. 309-310.

Sánchez Juan, Sebastià.
Lirodrama in Cua de Gall. Barcelone: 1932.

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista. Barcellona, 1963. Estratto da “ii verri”, VII, fasc. 5. 1962. (Edizione gratuita).

Sansone, G.E.
J.V. Foix trovatore e surrealista in Studi di Filologia Catalana. Bari: Adriatica editrice, 1963. p. 268-285.

Santos Torroella, Rafael.
Salvador Dalí corresponsal de J.V. Foix 1932-1936. Barcellona. Editorial Mediterrània, 1986. Col. Portlligat, 1.

Sobrevila, Carmen. Notes de Joan R. Veny-Mesquida.
“J.V.Foix: Un dietari inèdit. Del Diari per a Clara” (frammenti) in Llengua & Literatura. Barcellona: Institut d’Estudis Catalans, 1998.

Teixidor, Joan.
«La poesia de J. V. Foix» a Entre les lletres i les arts. Barcellona: Joaquim Horta, 1957.

Terry, Arthur [et al.].
Readings of J. V. Foix: an anthology (with english prose translations) and complementary studies ; edited by Arthur Terry; coordinated by Puri Gómez i Casademont. Barcelona: The Anglo-Catalan Society, Fundació J. V. Foix, Ajuntament de Barcellona, 1998. Col. Anglo-Catalan Society occasional Publications, núm. 10.

Terry, Arthur [t al.].
Sobre poesia catalana contemporània. Riba. Foix. Espriu. Barcellona: Edicions 62, 1985. Col. Llibres a l’abast.

Triadú, Joan.
“Presentació oral de J.V. Foix”, in La literatura catalana i el poble. Barcellona: Ed. Selecta, 1961, p. 103-107.

Tricàs i Preckler, Mercè.
J.V. Foix i el surrealisme. (Prefazione di Joan Perucho). Barcellona: Edicions Anglo-catalanes, 1986. Col. Tesi, 1.

Vallcorba, Jaume.
J.V. Foix. Barcellona: Edicions Omega, 2002. Vidas literarias.

Veny-Mesquida, Joan-R.
J.V. Foix. Tocant a mà. (Edizione e studio). Barcellona: Edicions 62, 1993. Col. Textual, 5.

Diari de 1918. Barcellona. Institut d’Estudis catalans. Biblioteca Filològica, LI, 2004.

«J. V. Foix, u o divers? Sobre l’evolució (o no) de la poètica foixiana». In: Les Revistes literàries a la Catalunya d’entreguerres: crítica, recepció, traducció. Lleida: Aula Marius Torres, 2008. p. 61-87.

«Sobre les darreres voluntats de l’autor a Sol, i de dol (amb versiona inèdites de sonets)». In: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. A cura d’Ilaria Zamuner. Firenze: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia. num. 475, 2017, p. 29-59.

Vinyes i Roig, Pau.
Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor. Barcellona: Duxlem, 2010. p. 133-135.

Zamuner, Ilaria. «J. V. Foix e Haufre Rudel». In: «M’exalta el nou i m’enamora el vell». J. V. Foix (e Joan Miró) tra arte e letteratura. A cura d’Ilaria Zamuner. Firenze: Casa Editrice Leo S. Olschki. (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I: Storia, Letteratura, Paleogafia. num. 475), 2017, p. 1-10.

Àlbum FoixDiari 1918International ReviewReadings of J.V. FoixJ.V. Foix. Premio Nacional de las letras españolas 1984. Barcelona: Anthropos, 1989