El Llull d’En Foix: l’Ars lul·liana en el desenvolupament de la investigació en poesia

Aquest és el títol de la tesi que Sergi Castellà Martínez, doctorand de la Universitat Pompeu Fabra, va presentar el juny d’aquest any, que tracta de la recepció, interpretació i apropiació per part de Foix de la matèria lul·liana.
Alguns aspectes de l’Ars de Ramon Llull són elements indispensables en la configuració foixiana de la labor poètica, entesa com a «investigació en poesia.» El mètode lul·lià d’«atrobar veritat» es descobreix a partir de les incursions de J. V. Foix com a paradigma i exemple de l’ideal realista al qual la poesia ha de tendir. L’estudi s’ocupa d’exposar la congruència del propòsit global de l’obra del poeta en relació amb l’assimilació i variació de tècniques i temes lul·lians.

Aquí podeu accedir a la tesi.